År 2002, vecka 43

 

Valsystem

I Malmö ändrar man, efter det oönskade valresultatet, reglerna för nämnderna. Sverigedemokraterna stängs ute. Ett motsvarande motiv kan anas bakom Göran Perssons tankar om att höja riksdagsspärren till 5%.

I sak är dock en sådan höjning inte nödvändigtvis fel. Landet behöver ju en handlingskraftig regering, dvs en regering som inte tillkommit genom kohandlande och dåligt kompromissande, en regering som inte bär på inbördes motsättningar och har svagt underlag i riksdagen. Tillkomsten av en sådan regering underlättas om det inte finns för många olika partier i riksdagen.

Mot detta står dock - självfallet - ett annat viktigt intresse. Nämligen att riksdagen återspeglar folkviljan och att det finns fungerande kanaler för medborgerlig påverkan, så att politiken kan förnyas.

Kan också detta intresse beaktas, om riksdagsspärren höjs? Jovisst:

1. Mer jämlika villkor

För att ge samtliga kandiderande partier samma grundläggande villkor som de i riksdagen kan två åtgärder vidtagas:

a) En gemensam valsedel, där alla partier finns med

b) Viss TV-tid för varje parti, där partiet får presentera sig självt. 1)

 

2. Inga bortkastade röster

För att ingen väljare av taktiska skäl ska avstå från att rösta på det parti vederbörande helst vill stödja kan man införa ett system med andrahandsröstning. Varje väljare får två röster, den andra rösten räknas bara om den första går till ett parti som inte klarat spärren. 2)

3. Statligt partistöd

De partier som når mer än 1% av rösterna, men inte 5%, får ett ekonomiskt stöd , så att de kan ha ett kansli och får råd med valkampanjande. Detta kan ges i stegvis proportion till rösteandelen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Detta vore ett steg framåt även för större partiet. Självfallet ska partierna konfronteras med kritiska frågor från journalister, men lika viktigt är att varje parti får chansen att sammanhängande lyfta fram vad det självt anser viktigt! (Åter till texten)

2) Ett sådant system finns, det har testats i verkligheten. STV - Single Transferable Vote - kallas det. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT