År 2002, vecka 36

 

Nya svenskar

Affären med den misstänkte flygplanskaparen - "svensken" av utländskt ursprung 1) - kommer naturligtvis olägligt för både (s) och övriga riksdagspartier så här in slutskedet av valrörelsen. Det skulle ju kunna föra upp den förda flyktingpolitiken på dagordningen.

Således tonas saken ned. Förhören med den misstänkte dröjer, hans advokat får veta föga och SÄPO säger sig inget veta om att planet skulle störtas mot en USA-ambassad.2) Ett telegram från Reuter säger att SÄPO fått direktiv från regeringen om att ligga lågt: "But a source in Sweden's Sapo security police said Sapo had been instructed by the government to play the incident down at a politically sensitive time, two weeks before an election."

Den nu kaparmisstänkte är med i den islamistiska Salafirörelsen, precis som skobombaren Richard Reid - gripen på ett flygplan. På Kuba finns en annan "svensk" som låtit tala om sig. Överhuvudtaget har vi fått en ny grupp av "svenskar", som skapar rubriker runtom i världen och för vars sak svenska UD ofta måste engagera sig.

Ställ detta mot vad antropologen Aje Carlbom vid Lunds universitet säger om människor i Rosengård: "...har många gett upp hoppet om att bli delaktiga i det
svenska samhället. De har inga jobb, deras barn lär sig inte ens svenska. Framtidshoppet har släckts och många känner en djup förtvivlan och desperation."

"Bland islam-forskare verkar finnas en överenskommelse om att den form av islam som finns i Sverige är försvenskad, normaliserad... De flesta vill inte befatta sig, säger han, med påståenden om att det t ex skulle finnas en muslimsk fundamentalism i Sverige, dvs människor för vilka islam är ett politiskt projekt."

Just bland andra generationens invandrare - dvs personer födda i Sverige, men med utländska föräldrar - kan mottagligheten vara särskilt stor för extremistiska läror. De hänger själva mellan två kulturer och har ofta en svag identitet. Då kan de attraheras av projekt som ger dem en roll och deras liv en mening.

Detta är en allvarlig konsekvens av den förda invandringspolitiken. Nog borde den få diskuteras.


 

 

 

 

 

 

 

 

1) En gammal kompis till Paolo Roberto, dock ej riksdagskandiat för (s). (Åter till texten)

2) Klart är att mannen medförde en skarpladdad pistol ombord på ett flygplan samt att han gått på flygskola i USA. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT