År 2001, vecka 50

 

Sverigedemokraterna

Vad är sant om Sverigedemokraterna?

Enligt Christian Holmén och Expressen den 29/11 är många av dem dömda för brott. Många är arbetslösa och bidragsberoende. Partiets företrädare läggs även till last att de är ogifta, utan familj. SD-arna lever inte som de lär, blir tidningens slutsats.

Expressens uppgifter bygger på en ny bok från Expo, där Sverigedemokraterna utnämns till "Sveriges mest brottsbelastade parti" . 20% av partistyrelsens ledamöter och 23% av valkandidaterna 1988-98 var, enligt Expo, dömda för grova brott. Visserligen avtog brottsbelastningen efter Mikael Janssons tillträde som partiledare 1995 1), men ännu 1998 var siffrorna så höga som 12% respektive 17%. 2)

Jansson tillstår i media att Sverigedemokraterna här har ett problem - "det finns en tendens att mindre skötsamma har sökt sig till SD".

Frågan är dock om Jansson drar några slutsatser av detta. Anser han att grov brottslighet är något som ska diskvalificera för en plats i SD:s partistyrelse eller på en valsedel för SD? Har han där en linje?


Å ANDRA SIDAN är det inte svårt att se naturliga förklaringar till att ett parti som Sverigedemokraterna är i en situation av det slag som Expressen beskriver.

Vilka är det som sökt sig till Sverigedemokraterna? Jo, det är till stor del människor vilka i sin egen vardag gjort smärtsamma erfarenheter av mångkulturalismens yttringar - en typ av erfarenheter som välbetalda journalister i skyddade bostadsområden kan slippa.

Sverigedemokraterna företräder framförallt utsatta grupper av svenskar. Grupper som inte får vara med i den offentliga debatten och som glöms bort av de etablerade partierna.

Det finns många sociologiska undersökningar som visar på en korrelation mellan fattigdom och andra faktorer. Har man det svårt i ett avseende är det större sannolikhet för att man har det svårt också på andra sätt. Fattiga har högre arbetslöshet och bidragsberoende, är mer sjuka, har sämre sociala nätverk, är oftare brottsliga, osv. 3)

Beträffande aktiva sverigedemokrater tillkommer att flera haft svårt att få jobb på grund av svartlistning. Då blir det magstarkt att lägga dem till last att de är bidragsberoende!

Alla partier har problem att rekrytera medlemmar. En skillnad mellan de etablerade partierna och Sverigedemokraterna är att de förra finns så att säga vid "köttgrytorna". Genom partistöd och arvoden kan de hålla sin verksamhet igång. SD tvingas förlita sig på ideellt arbete. Vilka kan och vill avsätta tid för sådant? Det blir mest ogifta personer, och minst av allt småbarnsföräldrar.

Ett engagemang för Sverigedemokraterna betyder inte bara att man måste avsätta tid. Svartmålningen av partiet i massmedia betyder också att den som går med där riskerar sitt anseende. Den som har en yrkeskarriär att värna avstår då. De som ändå väljer att satsa på SD är människor med en särskilt stark övertygelse eller människor som inte har så mycket att förlora.


EN VIKTIG TES hos Expo är också att det finns "nazi-kopplingar" hos Sverigedemokraterna. Dels finns en historisk kontinuitet bakåt i tiden: SD sprang fram ur BSS 4), där några ledande personer hade en typ av nazi-förflutet. Dels har även idag flera aktiva SD-are sådana kopplingar "i en eller annan form". 5) Hävdar Expo.

Antag att Sverigedemokraterna lades ned 6). Antag att vi istället fick ett sprillans nytt parti, helt fritt från såväl nazikopplingar som brottsligt belastade personer. Ett parti motsvarande Dansk Folkeparti, ett parti för att kanalisera invandringskritiken i Sverige.

Skulle ett sådant parti "få godkänt" av Expo, Expressen och svenska massmedia i övrigt?

Vi vet redan svaret. Etablissemanget i Sverige kan inte tolerera någon form av invandringskritik. Den som vill minska asyl- och anhöriginvandringen anses odemokratisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Detta är mitt eget konstaterande - inget som Expo framhåller. (Åter)

2) För 1994 var motsvarande siffror 46% för partistyrelsen och 38% för valkandidater. Expo redovisar inte statistik för den nu - hösten 2001 - sittande SD-styrelsen, men av de personer som där ingår finns få med i Expos "brottsregister". (Åter)

3) Expressen anför som ett graverande exempel att en 32-årig SD-politiker insisterat på pengar från socialen för att köpa ett köksbord och en soffa. Med tanke på hur mycket som gått till invandrare, kan det vara stötande om också svenskar anser sig ha rätt till bidrag? (Åter)

4) "Bevara Sverige Svenskt". (Åter)

5) Dit räknar Expo-skribenterna att ha sålt märken med odalrunor "som är förbjudna". Expos nazi-kopplingar är tydligen ett vittomfattande begrepp. (Åter)

6) Och även ND, Nationaldemokraterna. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT