År 2001, vecka 47

 

Integrations-TV?

Så kallar man sig själva, Öppna Kanalen i Stockholm. "Integrations-TV".

Ordet "integration" har här genomgått samma typ av förändring som nyspråksorden "demokrati", "tolerans" och "rasism". De har fått en betydelse utan koppling till sina ursprungliga betydelser.

"Integration" i ÖK-sammanhang betyder i stort sett att invandrare sysselsätter sig med någonting som de får skattesubventioner för att göra.

Antalet medlemsföreningar i Öppna Kanalen i Stockholm är drygt 50, varav nära hälften är invandrarföreningar. Totalt finns elva olika föreningar bara från de tre länderna på Afrikas horn: två etiopiska, fyra eritreanska och fem somaliska! För sin verksamhet har de tillgång till bidrag på ett sätt som svenska föreningar inte har. 1)

Om vi håller oss till den egentliga betydelsen av "integration" - dvs att bli del av - på vad sätt bidrar dessa elva föreningars TV-sändningar till att invandrare från Afrikas horn integreras i det svenska samhället?

Sändningarna görs konsekvent på respektive hemlandsspråk. Där yttras så gott som inte ett ord svenska, och det sker ingen översättning av vad som sägs. Så har det varit under flera år och förmodligen alltsedan dessa afrikanska föreningar började sända. 2)

TV-rutan fylls för det mesta av en man som pratar in i kameran eller två män i kostym som pratar med varandra. Däremellan sänds inslag som uppenbarligen är hämtade från respektive statstelevision i hemlandet. 3) Det syns ibland en vinjett, t ex "ETV", som anger att programmet är direkt nedtankat utifrån. 4)

Vanligen handlar det om inslag av nyhetskaraktär, där statschefer besökt varandra eller något uträttas inom produktionen. Ofta förekommer också kulturprogram, med konserter, sång och dans.

Det mesta är politiskt harmlöst, men i åtminstone eritreanska och etiopiska ÖK-program har förekommit krigsscener med kreverande bomber och rökpelare, avancerande soldater och klassiska militärparader. Detta har inte varit objektivt rapporterande inslag - inramningen av uppfordrande sång och musik med smattrande fanor har klargjort att där finns en propagandistisk vinkling, till förmån för krigsinsatsen. 5)

Hur kan utifrån nedtankade TV-program på hemspråket befrämja någon form av "integration" i det svenska samhället? Den effekt som dessa inslag kan ha är att stärka den etniska identiteten och lojaliteten med hemlandet, inget annat.


MEST FANTASTISKT är ändå hur ÖK-styrelsen hänvisar till Öppna Kanalens roll som "Integrations-TV" för att vägra låta Medborgerliga Studiegrupper bli medlem i ÖK! Borde inte en sådan argumentering förplikta, till att göra bättre ifrån sig med översättningar?

Invandrare förutsätts ta illa upp om svenskar får diskutera invandringspolitiken. Det faktum att det inom Öppna Kanalen finns så många invandrarföreningar gör att en förening som MSG inte kan tillåtas komma in. Yttrandefriheten måste begränsas.

Se där ett blytungt argument mot massinvandringen och det mångkulturella projektet!


 

 

 

 

 

 

1) Medlemsavgiften i Öppna Kanalen i Stockholm ligger år 2001 kring 7.000 kr/år, vilket ger rätt till 40 sändningstimmar. Det betyder nära en fördubbling jämfört med föregående år. Jag har skrivit till ÖK-styrelsen och frågar hur många av de fem somaliska föreningarna som faktiskt betalt denna avgift, men inte fått något svar. (Åter till texten)

2) Enligt intentionerna skulle översättningar göras till svenska, men så sker inte. Det skylls på en trasig textningsmaskin, men den har alltså fått stå trasig i år efter år. (Åter)

3) Detta har påtalats för Radio- och TV-verket, men det har man där inte sett som ett hinder att ge ÖK Stockholm förnyat sändningstillstånd.(Åter)

4) Förmodligen hade detta lika gärna kunnat ses direkt, med parabolanttener. (Åter)

5) Sådana programinslag har jag inspelade. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT