År 2001, vecka 42

 

I krig

"MEDIER LJUGER OM VÅLDTÄKT". lyder en rubrik på ledarsidan i Sveriges största dagstidning (Aftonbladet) den 3/10 -01. Det är Åsa Petersen som tagit del av vad Röda Korsets ungdomsförbund skriver på sin webbsida.

Budskapet är att svenska massmedia skildrar verkligheten utifrån en "helsvensk" norm, vilket gör att etnisk tillhörighet hos våldtäktsmän framhålls då dessa har invandrarbakgrund, annars inte. 1) Media ger ett - felaktigt - intryck av att kulturella faktorer skulle ligga bakom när invandrarpojkar gruppvåldtar svenska flickor.

Själva det faktum att våldtäkter och gruppvåldtäkter i Sverige har ökat samt att det scenariot att förövarna har utländsk bakgrund medan offren är svenskor är väsentligt vanligare än det omvända scenariot 2) , det bestrids inte av Åsa Petersen.

Låt oss för resonemangets skull acceptera tesen att det inte handlar om kultur. 3)

KVAR BLIR DÅ frågan: hur kan det komma sig att vi har denna snedfördelning? Varför har vi denna överrepresentation för unga män med utländsk bakgrund bland förövarna? 4) Varför är det nästan alltid (eller alltid) etniska svenskor som är offer?


Tidskriften Expo är i detta sammanhang inne på rätt spår. 5) I ett brevsvar till en läsare av Blågula Frågor skriver Stieg Larsson:

"Det jag försöker säga dig är att våld mot kvinnor inte är genetiskt betingad eller har sitt upphov hos en viss kultur eller folkslag. Våld mot kvinnor handlar framför allt om makt och maktstrukturer,.."

"Gruppvåldtäkter är varken ett nytt eller särskilt osvenskt beteende. Det finns skildringar från hur de svenska karolinerna härjade i europeiska byar 1700-talet, och skildringar om hur kvinnor i Polen gömde sina döttrar när svenska soldater drog fram under det 30-åriga kriget på 1600-talet..."

Stieg Larsson kommer förmodligen sanningen här närmare än vad han själv anar.

Det handlar alltså inte om etnicitet i sig, det handlar om situationen. I en krigssituation kan även svenskar uppträda som våldtäktsmän. Just detta inträffade i t ex Polen för några hundra år sedan. De svenska soldaterna hade där rollen som ockupanter.

HUR DÅ FÖRKLARA det som nu sker i Sverige? Varför dessa många våldtäkter och gruppvåldtäkter med unga invandrare som förövare och unga svenskor som offer? Vad blir logiken i Stieg Larssons resonemang?

Jag kan inte se annat än att han hamnar på samma ståndpunkt som jag själv tidigare gjort. Det handlar om ett ockupantbeteende.

Det finns ett växande antal unga invandrare som känner att de befinner sig i krig mot det svenska samhället. 6)


 Se vidare:

Okinawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) "Anfall är bästa försvar", heter det... (Åter till texten)

2) Denna typ av scenario - där förövarna är etniska svenskar medan offret är en invandrarflicka/kvinna - har det mig veterligen inte kunnat redovisas ett enda exempel på! (Åter)

3) Vilket i och för sig inte är självklart! Hur kommer det sig att det finns sådana skillnader mellan olika etniska grupper, varför är just araber så överrepresenterade bland våldtäktsmän, både i Australien och i Sverige ? (Åter)

4) En undersökning som bekräftar detta har gjorts av Hans Klette, professor i straffrätt (redovisad i DN den 3/6 -97). Av 24 män, dömda för gruppvåldtäkt 1989-91, var 21 utländska medborgare. De övriga tre var svenska medborgare. (Åter)

5) Om än oavsiktligt. (Åter)

6) Detta tar sig även andra uttryck än våldtäkter och gruppvåldtäkter. Det kan handla om att kasta sten på tunnelbanetåg, att sätta eld på skolbyggnader eller att råna svenska pojkar på deras mopeder eller andra tillhörigheter. (Åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT