År 2000, vecka 8

 

Ett bra parti?

Samtliga riksdagspartier har tappat medlemmar under 90-talet och värst drabbat är socialdemokraterna. Det är något av fritt fall - i början av 90-talet hade man över 250.000 medlemmar, nu är man nere i 177.000. Partiledningen börjar låta desperat.

Dagens Nyheter hade den 29/11 -99 en helsida om socialdemokraternas problem. Rubriken löd "Folkrörelsen jagar folk" och en bild visade Lena Nyberg - statssekreterare hos Messing - kämpande i gatuvimlet. Bildtext: "Lena Nyberg försöker värva nya s-medlemmar i Stockholms city: 'Kanske vi kan få någon att nappa'".

Samma Lena Nyberg figurerade får några år sedan i media då hon försökte tala boende i ett område tillrätta, när de inte ville ha störande grannar. Huruvida hon själv bodde med sådana grannar framgick inte. 1)

På samma DN-sida återgavs "allvarsord" från en färsk arbetsplan för s-partiet: "Socialdemokratin som folkrörelse är försvagad. Den levande kontakten med medborgarna har tunnats ut. Socialdemokraterna är inte på samma sätt som tidigare ett parti i människors vardag. Vi måste förnya oss annars hotas vår existens."

Lars Stjernkvist, socialdemokraternas nye partisekreterare, förklarade:

- Nittiotalets ekonomiska svårigheter och nerskärningar i välfärden har skapat en osäkerhet hos människor om politikens möjligheter... Vem vill ägna sig åt politik när det så uppenbart finns så små möjligheter att förändra något?

Hans slutsats löd: "Vi måste bli mer spännande".

I en kolumn i Avisen den 1/1 kunde Stjernkvist utveckla sina tankegångar. Under rubriken "Det är dags att vitalisera partilivet" slog han fast: "viktigast är politikens innehåll".

Nog börjar han därmed låta spännande! Menar han att det varit något fel på socialdemokraternas politik?

Tydligen både ja och nej. Kolumnens avslutande formulering vittnar om en kluvenhet hos Stjernkvist och hans socialdemokrati: "Om vi inte redan nu förstår att vända utvecklingen, då lever vi farligt i framtiden. Krafter som ingen vill ska ha mer makt 2) kan vakna till liv på allvar."

Egentligen kunde det vara enkelt för (s) att "vända utvecklingen" . Ett självklart sätt att återvinna människors förtroende vore att sluta sälja ut och sluta desintegrera, sluta be om ursäkt och sluta stödja förintelser. Det vore att försvara demokratiska principer, värna svenska intressen och befrämja nationell sammanhållning. Det vore att återknyta till folkhemstanken.

Men detta är otänkbart för dagens s-ledning 3) - eftersom den då skulle göra sig till just en av dessa "krafter" som "ingen vill ska ha mer makt".

Dessa "krafter" har tidigare besvärat socialdemokraternas debattsida på internet med en massa kritiska inlägg. Nu har man dock kommit tillrätta med det problemet: debattsidan är stängd. 4)

Den spännande kräftgången för (s) kommer nog att fortsätta. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Som kommunpolitiker i Stockholm har Lena Nyberg också uttalat sig mot Anders Carlbergs positiva recension av boken "Lagom är bäst!" - hon ansåg i media att Carlberg "gått ett steg för långt".

2) I Österrike ville ändå 27% av väljarna ha ett sådant parti. Funnes bara möjligheter till fri partibildning i Sverige skulle ett motsvarande parti här kunna nå ett liknande stöd.

3) Sannolikt är också att (s) skulle lyssna på forskaren Håkan Thörn, som i SvD den 8/1 tycker: "De politiska partierna borde sluta oroa sig över vikande medlemsantal och i stället lägga krut på att söka dialog med de politiska rörelser som finns utanför de etablerade partierna."

4) Dvs stängd på eget initiativ, inte genom att några personer kampanjringt till internetleverantören och förmått denne att stänga sidan...

5) Men om inga vill bli medlemmar i de partier som tillåts kandidera till riksdagen - hur klara rekryteringen till politiska uppdrag? Här kan nya lösningar skönjas, genom beslutet att inrätta sekreterartjänster åt varje riksdagsledamot.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT