År 2000, vecka 19

 

Rättigheter åt vissa

När Blågula Frågor förvägrades rätten att hyra möteslokal i Medborgarhuset var inte det enda skälet att man gav efter för hot. Med i bilden fanns också att en av tjänstemännen ifråga hade politiska invändningar mot BgF. Hon delade t ex inte vår kritik av den nya lagstiftning som sanktionerar diskriminering av etniska svenskar på arbetsmarknaden.

Bakom denna hållning ligger en föreställning att den höga arbetslösheten bland invandrare i Sverige främst beror på diskriminering och att man liksom "balanserar" denna orättvisa genom att diskriminera svenskar.

Även om det faktiskt vore så att invandrares arbetslöshet främst kan förklaras med diskriminering så är åtgärden diskutabel, eftersom det ytterst handlar om individer. Diskriminering och särbehandling kan inte minskas genom att ökas.

Dessutom utgår tjänstemannen från en falsk verklighetsbild, när hon inte förstått att den höga arbetslösheten bland invandrare också beror på annat än diskriminering. Det är dåligt, men ett exempel på hur politisk korrekthet fördummar annars intelligenta människor.

Egentligen krävs det inte större mått att fantasi för att föreställa sig att den som kommer från ett avlägset land, med en främmande kultur, får extra svårigheter på arbetsmarknaden. Redan språksvårigheter utgör självklart en barriär.

Inte heller behövs mycket fantasi för att inse att det minskar motivationen att knyta upp sig för att varje dag passa ett arbete, om man genom bidrag kan nå motsvarande inkomster.

FAKTA talar också sitt tydliga språk. Sedan länge har Blågula Frågor redovisat hur bara hälften av utomnordiska medborgare överhuvudtaget står till arbetsmarknadens förfogande. Därtill kommer en hög öppen arbetslöshet.

Det visar sig också att - trots denna höga arbetslöshet - företagen inom många yrken nu har svårt att fylla sina vakanser.

Metro den 17/4 -00:

"SVÅRT HITTA FOLK TILL LEDIGA JOBB. Det blir allt svårare att hitta personal till yrken i Stockholm som kräver låg utbildning."

Antal lediga jobb i mars:

Sjukvårdsbiträde: 861

Undersköterska 801

Systemerare 778

Restaurangbiträde 649

Säljare 590

Vårdbiträde 576

Personliga assistenter 574

Lagerarbetare 504

Geriatriksköterska 407

Försäljare, fackhandel 403.

Varför söker inte arbetslösa invandrare i Stockholm dessa jobb? Kan det förklaras på annat sätt än att dessa jobb inte uppfattas som tillräckligt attraktiva?

SUMMAN blir alltså att då dessa invandrare inte vill ha dessa jobb ska en särskild gräddfil ordnas åt dem, för mer attraktiva jobb.

Och en organisation som reser invändningar mot en sådan ordning ska inte omfattas av normala demokratiska rättigheter.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT