År 2000, vecka 18

 

Medborgerlig frihet

Domen har nu fallit över de unga nazister som trakasserat ett antal kommunpolitiker genom telefonhot. I samband därmed har framkommit att det finns ett lagrum, "Hot mot medborgerlig frihet", som kan användas i fall som dessa.

Det skedde nu inte. Ynglingarna fälldes istället för olaga hot, vilket av offren uppfattades som en alltför mild dom. Kommunpolitikerna var besvikna.

Jag delar helt deras uppfattning! Förmodligen kan diverse förmildrande omständigheter uppbringas för ynglingarnas telefonterror, men det måste väga lätt jämfört med behovet av att här markera stenhårt från samhället: denna variant av "politiskt arbete" är absolut och totalt oacceptabel!

 


 

Bristen på politiskt engagemang är ett grundproblem i vårt samhälle idag, ett massivt hot mot vår demokrati. Det finns många anledningar till att människor håller sig borta från politiken:

Frågorna är svåra och komplicerade, det är inte lätt att orientera sig och skapa sig en bestämd åsikt.

Man tycker sig inte ha tid, det är så mycket annat som ska hinnas med.

Man tvivlar på att ett engagemang leder någonvart, att samhället kan påverkas.

Ovanpå detta ska människor inte behöva vara rädda för att genom politiskt arbete drabbas av allvarligt obehag!

Lagen om "Hot mot medborgerlig frihet" borde därför ha tillämpats i detta fall.

Varför skedde inte detta? Kan det vara så att man ville undvika att skapa prejudikat?

Om lagen nämligen tillämpades här, då skulle det bli svårt att inte tillämpa den också i en del andra fall - där offren är invandringskritiker. Den senaste valrörelsen erbjuder ju åtskilliga exempel på hur valmöten saboterades, för både Wachtmeisters "Det nya partiet" och för Sverigedemokraterna.

Det är en sak om meningsmotståndare närvarar och ger sin avvikande mening tillkänna eller uttrycker sitt missnöje. Här handlade det dock om något annat: genom visselkonserter och oljud hindrade man Wachtmeister att göra sig hörd.

Sverigedemokraterna fick helt ställa in sina planerade möten (för vilka tillstånd givits) på Sergel Torg i Stockholm, pga våld eller hot om våld från motståndare.

Även Blågula Frågor har nu drabbats. Vi har problem att få tag i en möteslokal för ett möte på temat "Medborgerliga samtal". Vi vände oss till Medborgarhuset i Stockholm, men kommunen vågar inte låta oss hyra. Hot har nämligen ringts in från motståndare - det skulle kunna bli bråk.

Antag att någon skulle hota med bråk om t ex socialdemokraterna tilläts ha möte i Medborgarhuset. Naturligtvis skulle man då inte hindra partiet att ha möte, man skulle istället sätta in åtgärder för att skydda mötet. Eventuella bråkstakar skulle tas omhand av polisen.

På samma sätt borde man förfara här, om man vill försvara demokratiska principer. Det kunde också vara ett tillfälle att tillämpa lagen om medborgerlig frihet.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT