Brev till UD

Stockholm, den 1 juni 2004

Till
Utrikesdepartementet

En studieresa till Sverige för journalister från Zimbabwe är nu aktuell, i svenska ambassadens regi. Syftet med studieresan är att ge en bild av hur svenska massmedia fungerar. Det ska bli besök hos olika tidningar och TV-kanaler samt hos olika institutioner som Journalistförbundet, PO, riksdagen, mm.

För att kunna förmedla en mer fullständig bild skulle behövas även ett underifrån-perspektiv. Ett perspektiv som kan förmedlas av personer eller organisationer som, mer eller mindre framgångsrikt, försökt komma till tals i svenska massmedia. Ett perspektiv från personer eller organisationer som kunnat göra egna erfarenheter av drev-effekter.

Med detta brev vill jag föreslå att journalistdelegationen från Zimbabwe bokas in även för en träff med exempelvis mig och några andra invandringskritiker.

Med vänlig hälsning

Jan Milld,
partisekreterare för Sverigedemokraterna och
redaktör för tidskriften Blågula frågor


Se vidare:
http://www.theindependent.co.zw/news/2004/May/Friday28/557.html

Sweden invites Zim scribes
Itai Dzamara

IN what is seen as a move to counter state claims that Zimbabwe's media laws are modelled on Swedish regulations, the Swedish embassy in Harare has organised a study tour for journalists to the Scandinavian nation.

- - -

Journalists' associations will also send representatives on the one-week tour.

The programme will include meetings with a number of institutions and individuals.

These include a visit to major media outlets - newspapers, television and radio stations, the office of the Press Ombudsman, the Press Council, Swedish Union of Journalists, Swedish Parliament, Ministries of Justice and Foreign Affairs, Office of the Chancellor of Justice and the University College of Journalism, among others.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-


  Startsidan, Jan Millds hemsida