Inlägg i Sundsvalls Tidning

Svar till Jerry Broman (m)

I Sundsvalls Tidning har Jerry Broman från MUF ett debattinlägg under rubriken "Därför tar vi debatten med de främlingsfientliga". Med det senare avsågs Sverigedemokraterna.

Det låter som ett sensationellt besked - hittills har ju företrädare från alla de sju riksdagspartierna haft som gemensam linje att konsekvent vägra möta företrädare för Sverigedemokraterna i offentliga debatter.

Helt nyligen har jag som nyvald partisekreterare för Sverigedemokraterna sänt en inbjudan till mina "kollegor" inom de sju riksdagspartierna. Jag skrev så här:

"Är ett mångkulturellt samhälle och välfärd förenligt? Sverige har idag världens högsta skattetryck. Ändå räcker inte pengarna till 'vård, skola, omsorg', ändå har vi inte längre råd med den ekonomiska och sociala trygghet för varje medborgare som vi länge tagit för given. Alltfler svenskar frågar sig nu, med allt rätt: 'Vart tar alla pengarna vägen?'

Från Sverigedemokraternas sida hävdar vi att en viktig del av förklaringen till den uppkomna situationen är den omfattande asyl- och anhöriginvandring som skett under de senaste två decennierna - en invandring som i ena änden varit påfallande kravlös i andra änden påfallande kravfull.

Är det mångkulturellt samhälle och demokrati förenligt? Hittillsvarande erfarenheter tyder på att här föreligger en motsättning, på flera plan. Många av dem som föregivit sig vara flyktingar undan förtryck tar med sig värderingar som är allt annat än demokratiska. Allt tal om tolerans till trots har invandringsfrågan visat sig mana fram stämningar som är både aggressiva och våldsamma. Detta har Sverigedemokraterna kanske mer än någon annan organisation tvingats erfara sedan partiet bildades 1988."

Kring dessa teman inbjöds alltså övriga sju partisekreterare till en offentlig debatt. Förhoppningsvis kommer nu åtminstone moderaternas partisekreterare att tacka ja till denna inbjudan. Om så trots allt inte skulle bli fallet - kan vi då vända oss till Jerry Broman och MUF istället?

Broman skriver i sin ST-artikel: "Vad som skapar fördomar i ett samhälle är okunskapen,.."

Så sant. Ett utmärkt exempel är just föreställningarna om oss sverigedemokrater. De bygger i hög grad på okunskap om vad vi verkligen står för. Det rör sig om fördomsfulla uppfattningar, vanföreställningar.

Det är naturligtvis inte bra att människor har fördomar, men det är i viss mån ofrånkomligt. Intill dess att man kunnat skaffa sig mer kunskap i en fråga blir det ofta så.

Verkligt allvarligt blir det om man vägrar att ta till sig ny kunskap och inte vill lyssna på vad andra har att säga, om man "med näbbar och klor" slår vakt om sina fördomar.

Ett bättre bekämpningsmedel mot fördomar finns inte än den öppna debatten, där envars uppfattningar blir utsatt för granskning och där argument får möta motargument.

Som vi sverigedemokrater säger "Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare!".

Jan Milld,
partisekreterare för Sverigedemokraterna


Ovanstående inlägg publicerades i mitten av maj 2004


  Startsidan, Jan Millds hemsida