Brev den 29 maj 2004:

Kriterier för mediamedverkan?

Till
Sveriges Radio och
Sveriges Television

Ang. kriterier för mediamedverkan i EU-valdebatten

Det är ett känt faktum att Sverigedemokraterna inte släpps fram i rikstäckande etermedia. Detta gäller även i den pågående valrörelsen inför den 13 juni.

Här skulle ju resonemanget kunna vara att Sverigedemokraterna i det senaste EU-valet inte lyckades få tillräckligt många röster för en sådan medverkan.

Erfarenheten visar dock att representanter för Junilistan flera gånger släppts fram för medverkan i etermedia - en organisation som överhuvudtaget inte ställde upp i förra EU-valet.

Med detta brev vill jag utröna efter vilka kriterier Sverige Radio och Sveriges Television går i detta sammanhang.

Varför låter ni Junilistan medverka, men inte Sverigedemokraterna?

Jan Milld

partisekreterare för Sverigedemokraterna


  Startsidan, Jan Millds hemsida