Svar till Socialdemokraterna

Till
Lars Stjernkvist,
partisekreterare för Socialdemokraterna:

OK, så ni socialdemokrater är motståndare till "rasism och främlingsfientlighet". Vilken relevans har detta för den debatt som jag föreslagit?

Vad lägger ni in i begreppen "rasism" och "främlingsfientlighet"? Trots att ni så ofta talar om detta och trots att ni lägger sådan vikt vid detta har jag aldrig hört eller sett er definiera något av dessa begrepp. Är inte det konstigt?!

På vad sätt är det omöjligt att diskutera massinvandringens konsekvenser för den svenska arbetarklassen om man är motståndare till "rasism" eller "främlingsfientlighet"?

Blir envar som pekar på problem i detta sammanhang att betrakta som rasist? Blir envar som vill minska bidragsinvandringen till Sverige att betrakta som främlingsfientlig?

Hur klarar ni med den grundsynen relationerna till era socialdemokratiska broderpartier i England och Danmark? Kan ni prata med företrädare för dessa?

Med hjärta för Sverige

Jan Milld,
partisekreterare för Sverigedemokraterna


  Startsidan, Jan Millds hemsida