Nedstående inlägg har den 12/5 2005 sänts till Norrländska Socialdemokraten:

Upp till bevis!

I en NSD-artikel den 9/5 -05, "Europa är inte botat", angriper Jenny Wennberg Sverigedemokraterna. "Nazisterna besegrades för 60 år sen" inleder hon sin artikel.

Låt mig anföra att min egen far tillhörde dem som jublade över nazismens nederlag 1945. Under kriget brände han sin partibok i SKP, livrädd för en tysk invasion och att sedan fångas i en nazirazzia. Varje natt följde han utvecklingen på östfronten genom radio Moskvas utlandssändningar på engelska.

Nu är jag aktiv medlem inom Sverigedemokraterna. Har jag därigenom svikit min far? Är SD en variant på nazism? Svar: nej!

Jenny Wennberg argumenterar att Sverigedemokraterna "inte får stå oemotsagda". Utmärkt! Varje parti och varje politiskt aktiv individ behöver få mothugg för att kunna stämma av hållbarheten i sina ståndpunkter. Men bemöt oss då för något som vi faktiskt säger eller gör, inte för vad vi orättvist tillvitas!

Wennberg anser att vi är "redo att göra skillnad på människa och människa". Stämmer detta? Det beror på vad som avses. På sitt riksårsmöte den 8 maj 2005 tog ett enigt SD ställning för principen om alla människors lika värde. Samtidigt förespråkar vi en reglering av invandringen, dvs varje människa på jorden har inte rätt att bosätta sig i Sverige.

Vidare skriver Wennberg om "okunskap och rädsla för det okända", att Sverigedemokraterna skulle spela på "fördomar" och ansluta sig till "stereotyper". Jag säger bara: upp till bevis! Ge ett enda exempel! Här kan anas en fördomsfullhet från Wennbergs sida. SD har pekat på fakta kring invandringens kostnader och vissa invandrargruppers överrepresentation i våldsbrottslighet, vi aktar oss noga för svepande omdömen om en så heterogen grupp som "invandrare".

Sverigedemokraterna flerdubblade sitt röstetal i riksdagsvalet 2002. Samma sak kommer sannolikt att inträffa i riksdagsvalet 2006. Om orsakerna till detta ha man inte förstått mycket, ifall man tror att det handlar om "fördomar" och "rasism".

Det finns allvarliga problem i det svenska samhället, sammanhängande med den omfattande invandringen. Problem som minskad trygghet, ekonomiskt och fysiskt. Inget av de sju riksdagspartierna vågar ta tag i dessa problem. Ett parti som vågar är däremot Sverigedemokraterna.

Jan Milld


  Startsidan, Jan Millds hemsida