Svar till VK

Detta genmäle har sänts till Västerbottens-Kuriren:

Replik om SD-möte i Umeå

Jan Hägglund påpekar i Västerbottens-Kuriren att han på Sverigedemokraternas torgmöte i Umeå den 7 juni inte ställde frågor, utan gjorde i mot SD kritiskt inlägg. Det stämmer, och det hedrar honom att han tar en diskussion med oss istället för att föra oväsen eller gå till fysiska angrepp, såsom senare skedde i Norrbotten.

Mindre hedrande är hans argumentationslinje. Han vill göra mig och andra sverigedemokrater ansvariga för våldsdåd, förövade av extremister. Envar måste bli bedömd utifrån vad vederbörande själv säger och gör! Annars gör man ju den anklagade chanslös, och slår undan benen var varje meningsfull dialog.

Den bild som Hägglund förmedlar av Sverigedemokraternas partistyrelse är inte riktig, den märklige Tommy Funebo kan här inte ses som något sanningsvittne. I vår partistyrelse är det många ledamöter som tidigare varit aktiva i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet eller Moderaterna. Till den sista kategorin hör bl.a. Anna Hagwall, invandrad från Ungern. SD är ett demokratiskt parti, inte vid något tillfälle har sverigedemokrater försökt sabotera möten för andra partier.

När SD:s valsedlar försvinner i vallokalerna i EU-valet så kan det vara extremister på endera kanten som ligger bakom: "Anti-Fascistisk Aktion" eller "Nationaldemokraterna". I Sverigedemokraterna - politiskt i mitten - har de en gemensam fiende.

Om Jan Hägglund är uppriktig i sin avsky för våld borde han kunna ställa sig bakom vår paroll: "Yttrandefrihet finns inte, om en inte finns för meningsmotståndare". Här finns nämligen ett samband. Det är när människor inte kan tala med varandra som situationen blir farlig. Hatet får en grogrund när människor inte känner sig respekterade, när de styrande inte lyssnar på medborgarna. Sverigedemokraternas linje i både invandringspolitiken och kriminalpolitiken ligger väl i linje med vad de flesta svenskar anser. Makthavarna borde visa större lyhördhet för denna opinion.

Jan Milld,

partisekreterare för Sverigedemokraterna