Vem ska tolerera vad?

Till
partiledarna inom de sju riksdagspartierna:

Lars Ohrly, Vänsterpartiet
Göran Persson, Socialdemokraterna
Peter Eriksson, Miljöpartiet
Maud Olofsson, Centerpartiet
Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Lars Leijonborg, Folkpartiet
Fredrik Reinfelt, Moderaterna

 

Var ska ribban ligga vid störningar mot partiers torgmöten i Sverige? Hur mycket av organiserat oljud ska behöva tolereras?

Ska ribban ligga på samma nivå för alla partier? Eller ska ett i riksdagen ännu inte representerat parti behöva acceptera grövre störningar än vad som gäller för de sju riksdagspartierna?

Dessa frågor aktualiseras på nytt efter årets EU-valrörelse. Sverigedemokraternas valmöten stördes systematiskt av politiska meningsmotståndare. Vid SD-turnén i Norrbotten följde en grupp ungkommunister efter från ort till ort, för att med visselpipor och annat lägga ut en ljudmatta från det att ett möte började tills det avslutades. Oljudet gjorde det naturligtvis svårt för åhörare att uppfatta vad som sades, det blockerade även möjligheterna till en dialog.

Med detta brev vill vi höra hur ert parti ser på denna form av mötessabotage:

är det något som ett enda parti ska behöva tolerera?

är det något som varje parti måste tolerera?

 

Stockholm, den 5 juli 2004

För Sverigedemokraterna:

Jan Milld, partisekreterare


 Se vidare:

Partisekreterarna

 


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan