Svar till PT

Genmäle till Piteå-Tidningen, publicerat den 17 juni:

Piteå-Tidningen skriver att jag var besviken med anledning av bemötande av Sverigedemokraternas försök till torgmöte i Piteå den 8 juni. Det är bara delvis sant.

Självklart är jag besviken på att det demokratiska sinnelaget så till den grad saknas att man med organiserat oljud gör det omöjligt att uppfatta vad jag hade att säga. Inte i första hand för för min egen eller för Sverigedemokraternas skull, utan för piteåbornas skull. Det kan ju ha funnits de som ville höra mig, för att själva bedöma hållbarheten i vad jag hade att säga. Kanske fanns även de som hade velat ställa frågor eller ge mig mothugg i form av fakta och argument. Ingetdera av detta blev nu möjligt.

Sverige har djupgående problem som skulle behöva diskuteras, sakligt och med ömsesidig respekt.

Strikt ur SD:s synpunkt kan Piteåmötet nog ses som en framgång, vi rönte ju en enorm uppmärksamhet. Ändå hade jag föredragit ett mer normalt torgmöte, för sakfrågans skull.

Mest beklämmande i sammanhanget var hur mötessabotaget uppenbarligen rönte stöd från både lokala politiker och från lokala media, som PT. Det är faktiskt ett allvarligt brott att hindra en fri opinionsbildning. Det bådar illa om respekten för demokratiska principer sitter så löst. Tyvärr var mötesstörningarna mot SD i Piteå inte unika. Samma typ erfarenheter har sverigedemokrater fått göra runtom i Sverige under hela denna valrörelse. Här finns ett mönster - man plockar också bort våra valsedlar, river ned våra affischer, motsätter sig distribution av vårt valmaterial, osv. Dessa övergrepp har nu föranlett Sverigedemokraterna att göra en anmälan till FN, för brott mot de mänskliga rättigheterna. Inför riksdagsvalet 2006 måste vi få internationella valobservatörer till Sverige.

I linje med sin sympati för möteshuliganerna aktar sig Piteå-Tidningen noga för att återge något av vad jag sade i den intervju som jag faktiskt gav den närvarande PT-journalisten eller något av vad jag sade i mikrofonen. Låt mig här göra ett nytt försök:
- Jag har själv varit aktiv socialdemokrat i två decennier och har samma värderingar om demokrati och rättvisa nu som då.
- I SD:s nuvarande partistyrelse sitter personer som tidigare varit aktiva i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna.
- SD har aldrig gjort något försök att störa möten för meningsmotståndare.
- SD står bakom uttalandet "Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare"
- I Danmark stöder nu 80% av riksdagsledamöterna, inklusive socialdemokraterna, regeringens nya och restriktiva invandrings- och flyktingpolitik. En linje som ligger väl i linje med SD:s.

Detta, och mycket mer, har jag att säga när jag får tala.

Särskilt noterade jag att de som i Piteå gick till direkt fysisk attack mot oss samtliga hade utländsk bakgrund, av utseendet att döma. Hur kom de till Sverige, var de själva eller deras föräldrar politiska flyktingar, fick de skydd undan förföljelse? Jag har varit politiskt aktiv under hela mitt vuxna liv, nu tar sig andra människor rätten att försöka hindra mig från fortsatt politisk aktivitet. Detta finner jag upprörande! Det vill jag gärna tro att de flesta piteåbor också gör.

PT-reportaget framhävde att attackerna startade genom att vi filmade vad som hände på torget. Vi filmar alltid våra torgmöten, det ingår s.a.s. i paketet, för att varje dag kunna lägga ut rapporter i form av text och bild på SD:s webbsida. Detta gäller även när inga störningar förekommer. Kan sedan bilderna komma till användning också som bevismaterial när åtal ska väckas mot förövarna av det grova brott som begicks i Piteå så är det väl bara en fördel - även om brottslingarna inte ser det så.

Jan Milld,

partisekreterare för Sverigedemokraterna