Luleå

Tisdagen fortsatte med torgmöte i Luleå kl.16.00.17.30. Där blev det s.a.s. mer av samma vara som i Piteå.

Av säkerhetsskäl blev vi tvungna att flytta från den tilltänkta mötesplatsen till en annan av polisen föreslagen plats, vid Köpmantorget. Polisen uppskattade antalet "demonstranter" till närmare 400. Både inslaget av personer med utländsk bakgrund (hade de kommit till Sverige sökande skydd undan förföljelse?) och aggressiviteten i agerandet var nu än mer tydligt än i Piteå.

Vad som följde var således inte bara talkörer för att hindra oss att kunna göra oss hörda.

Föremål kastades hela tiden mot oss, däribland ägg, tomater, färgballonger och på slutet även en eldfackla, som antände en buske några meter från vår bil. En ung man lyckades slita av en elsladd till kommunens elskåp. Detta skedde i samband med att en flank av demonstranter gjort ett utfall och polisen tvingats koncentrera sina insatser dit, med batongslag och insats av polishundar. Värre skadegörelse förhindrades genom ett blixtingripande från Runar Filper och en 73-årig lokal SD-medlem. Efter detta dök ett 10-tral kravallutrustade poliser snabbt upp på platsen. I samband med att vi lämnade platsen längs en gågata han några entusiaster upp oss och lyckades göra åverkan på hyrbilen, bl.a. skadades ytterbackspeglarna.

Efter mötet for vi till polisstationen för att tvätta bilen. Där gjorde vi också anmälan beträffande mötesstörningarna i både Piteå och Luleå.

I MINA ANFÖRANDEN (som alltså få kunde höra) gjorde jag liknelser både med det sjuka politiska klimat som rådde i McCarthyismens USA på 1950-talet och i Sverige under häxprocesserna på 1600-talet.

Under resan norrut hade vi ju passerat Torsåkers socken i Ångermanland, där vi besökte Häxberget, där 71 kvinnor halshöggs och senare brändes på bål mellan 1674 och 1675, "Tidens tro drabbar människan" - så stod det på minnesstenen. Måtte vi slippa nya häxprocesser i Sverige!

Mötet resulterade i mediauppmärksamhet för Sverigedemokraterna: det blev inslag i både TV4 Norrbotten och i regionala nyheterna Nordnytt i TV2. Det blev också toppnyhet i både NSD (Norrländska Social-Demokraten), Norrbottens-Kuriren.