Brev till Joel Karlsson, (v)

Under rubriken "Extremhögerns bekämpning är arbetarrörelsens ansvar" i Piteå-Tidningen den 14 juni försvarar du övergreppen mot Sverigedemokraterna vid vårt torgmöte i Piteå den 8 juni.
 
Det faktum att du ställer dig bakom oljudsmanifestationen, för att hindra oss att kunna göra oss hörda i EU-valskampanjen, är i och för sig inte förvånande - detta är ju helt enligt handboken för Vänsterpartiet, utgiven inför valet 2002.
 
Av samma skäl är det naturligt för dig som vänsterpartist att ha förståelse för att man hindrade oss att dela ut valtidningar till intresserade piteåbor - er handbok applåderar ju nedrivande av affischer för politiska meningsmotståndare.
 
Mer uppseendeväckande är att du även tar de personer i försvar som fysiskt försökte angripa oss. Runar Filper skulle ha fått en tung plåtbricka i huvudet om inte en polis i sista stund lyckats avvärja detta. Du försvarar agerandet med att angriparna var invandrare, och de blev upprörda över att bli filmade.

För det första: vi filmade inte särskilt invandrare, utan alla som störde mötet.
 
För det andra: anledning till att vi filmade i Piteå var densamma som när vi tidigare filmade i Umeå och Skellefteå: vi lade varje kväll ut en dokumentation i text och bild på SD:s webbsida. Mötesstörningar var alltså inget villkor för filmandet. Nu tillkom ytterligare ett värde med filmandet: förövarna kan lättare identifieras.

Om de var så angelägna om att slippa hamna på bild, då vore det väl enkelt ordnat, genom avvika från brottsplatsen och upphöra med sitt mötessabotage.

Du skriver: "Ingen förvägrar Sverigedemokraterna rätten att boka torgmöten och hålla dem helt i enlighet med grundlagen. Samtidigt utgår vi som protesterat och som kommer att fortsätta att göra det, att vår grundlagsfästa rätt att yttra våra åsikter.."

Det är en kvalitativ skillnad mot att uttrycka en åsikt att hindra meningsmotståndare att göra sig hörda. Du skulle knappast begära av något av de sju riksdagspartierna att de ska tolerera en sådan typ av mötesstörningar. Organiserat oljud blockerar naturligtvis en dialog, detta rimmar inte med demokratiska principer. Men demokrati har ju aldrig varit er starkaste gren.

NI KOMMUNISTER ser alltså inte det inträffade som brottsligt. Våld och tystande av meningsmotståndare är legitimt för er i det politiska arbetat. Därvidlag arbetar ni vidare i enlighet med en mångårig kommunistisk tradition av förtryck och diktatur.
 
I McCarhyismens USA var skällsordet "kommunist", i Pinochets  Chile var det "extremist", i Stalins Sovjet var det "trotskist". I dagens Sverige är det "rasist". Etiketterna kan variera från tid till tid, från land till land, men funktionen är densamma: att avhumanisera meningsmotståndare.   Då blir det lättare att hetsa.
 
Det är i era kretsar som man belönar varandra för civilkurage. Jag vill påstå att det inte krävs något civilkurage för att sälla sig till en skrikande mobb. Ni vänsterpartister visar med Piteå- exemplet ert rätta ansikte.

Eller "tryne", som Lotta Gröning på NSD skulle ha uttryckt saken.