Svar till (s) i Landkrona:

Sverige behöver en opposition!

Ska riksdagsledamöter och regering vara ombud för oss medborgare, eller ska de härska över oss och agera som våra förmyndare?

Socialdemokratin växte fram som företrädare för småfolket, för att ta tillvara arbetarnas intressen. Så är det inte längre. Idag är socialdemokratin en förtryckarmakt.

I Sverige har växt fram en ny adel, en politisk nomenklatura, med särskilda privilegier. Privilegier som skapar lojaliteter. Med lågavlönades tillvaro har dessa yrkespolitiker inte mycket kontakt, för vanliga arbetares synpunker har de föga förståelse.

Någon verklig politisk opposition vill man inte veta av.

Av det som en gång varit stora folkrörelser är nu mest tomma skal, men hålls vid liv genom olika former av uttaxeringar som avlönar en uppsättning heltidsanställda funktionärer. Detta maskineri trumpetar ut maktens budskap, med en argumentering som alltmer kastat loss från verkligheten.

Ett exempel som väl illustrerar detta utgör “S-RÖSTEN”, utgiven av socialdemokraterna i Landskrona i december 2004.

HYCKLERI KRING INVANDRINGSPOLITIKEN

Rubriken till en artikel där lyder “Invandringen berikar Sverige”. Huvudtesen i artikeln är “Vi får aldrig dra alla över en kam”.

Här motsäger ju författarna sig själva! Man kan nämligen inte “dra all invandring över en kam”. Det är skillnad på olika typer av invandring!

Arbetskraftsinvandring kan vara till nytta för ett lands ekonomi. Detta gäller mer sällan för asyl- och anhöriginvandring.

“Sverige har en förpliktelse att ge fristad åt människor på flykt undan förföljelse”, skriver författarna. Det är sant, men problemet är att asylinstitutionen missbrukas i stor omfattning. Av dem som sökte asyl under 90-talet och så småningom fick stanna är mindre än en tiondel flyktingar enligt Genevekonventionen.

ÄVEN SVENSKAR DRABBADE AV ARBETSLÖSHET

“Diskriminering är det främsta skälet till att arbetslösheten är högre bland invandrare”, fortsätter (s)-författarna. Detta är förvissa den bild som massmedia manglat ut år efter år, men det är inte belagt i någon undersökning, att diskriminering skulle vara den främsta orsaken.

Det kräver inte mycket tankeverksamhet för att inse, att den som inte ens kan svenska eller som inte har en yrkesutbildning, som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden, får svårt att hitta jobb - i en situation när svenskar med många år av yrkeserfarenhet blir arbetslösa.

Dessutom är vårt bidragssystem så utformat, att det för stora barnfamiljer kan löna sig mer att leva på bidrag än att arbeta i ett lågavlönat yrke.

Vidare skriver (s)-författarna att “människor som egentligen borde stå på samma sida ställs mot varandra”. Javisst, men vilka är det som gör det? Vilka är det som ställer grupper mot varandra?

(S) SKJUTER PÅ BUDBÄRAREN

Vi måste skilja på fakta och värderingar. Om en meteorolog ger besked om dåligt väder, skyller vi inte detta på honom/henne. Inte heller kräver vi av meteorologen att tiga med sina dåliga nyheter.

På samma sätt är det med problem i samhället. Det måste vara tillåtet att påtala problem som medborgarna upplever, för att kunna gemensamt diskutera sig fram till lösningar.

Det är ett faktum att många svenskar nu upplever en växande otrygghet, både socialt och fysiskt. Detta bottnar i verkliga ekonomiska åtstramningar och i en faktiskt ökad våldsbrottslighet.

Här finns inga motsatta intressen mellan de många hederliga invandrarna och de många hederliga svenskarna. Vi bör kunna förenas i en gemensam politisk kamp för att göra Sverige tryggare.

Detta är Sverigedemokraternas uppfattning. Således har vi också invandrare i
våra led, det är alls inget konstigt med det.

SD IDAG: HEDERLIGA MEDBORGARE MED CIVILKURAGE

Den som läst “S-RÖSTEN” från december 2004, vet att man där angriper oss sverigedemokrater. Vi påstås vara “ett rasistiskt parti med nazistkopplingar” och vi anklagas för att vara “Sveriges mest brottsbelastade parti”. Uppgifter som man inhämtat från propagandatidskriften Expo.

Låt oss först säga att Sverigedemokraterna under den första tiden drog till sig en del virrhjärnor, vilket vi utan omsvep erkänner som pinsamt. Idag är dock bilden en annan. I SD:s partistyrelse finns nu inga med brottsbelastning. Många PS-ledamöter har tidigare varit aktiva i riksdagspartier.

Samtidigt förtjänar SD ett erkännande för att tidigt försöka slå larm om en sanslös invandringspolitik. Detta gjorde inget annat parti, och än idag är samtliga sju partier överens om önskvärdheten av ett “mångkulturellt samhälle”.

SD anser att ett tryggt samhälle förutsätter en samstämmighet om vissa regler och värderingar, samten stat som representerar alla medborgare och upprätthåller lag och ordning.

KAMP MOT BROTT - FÖR TRYGGHET

“S-RÖSTEN” kritiserar också SD för att kräva strängare straff, socialdemokraterna hävdar att detta inte kan minska brottsligheten. Återigen: man ska inte “dra allt över en kam”.

Beträffande unga brottslingar är det viktigt med snabba och påtagliga reaktioner från samhället, för att de inte ska komma in i karriärer som kriminella. Beträffande tunga yrkeskriminella, som begår upprepade grova våldsbrott, är inkapacitering nödvändig: varje dag som de sitter inlåsta hindras de ju att begå nya brott. Beträffande utländska förbrytare bör utvisning vara regel, inte undantag.

Sverigedemokraternas ställer sig på brottsoffrens och hederliga medborgares sida, mot de kriminella. De åtgärder som är ändamålsenliga för att nedbringa brottsligheten måste vidtagas.

(S) SVIKER SVENSKA FOLKET

Förtroendet för (s) inom den svenska arbetarklassen har - med all rätt - sjunkit kraftigt på senare tid. Det är inte längre ett parti som företräder svenska arbetares intressen.

Arvet från den tidiga socialdemokratin - som hade svårt att hyra möteslokaler och drabbades av diverse repressalier från makthavarna - förs idag vidare av i första hand Sverigedemokraterna. Det är SD som idag för kampen för rättvisa och människovärde.

Detta är förklaringen till att (s) väljer att så aggressivt angripa SD. Den socialdemokratiska maktapparaten vill inte veta av någon riktig opposition.

Sverigedemokraterna är idag det enda alternativet till de sju riksdagspartierna, som alla delar ansvaret för den allvarliga situation som Sverige hamnat i, både ekonomiskt och vad gäller personlig säkerhet.

Ett växande stöd till SD är det mest verkningsfulla sättet att sända en signal till etablissemanget, om att du vill se en politisk kursomläggning i Sverige!

Sverigedemokraterna Landskrona


Se vidare: som pdf-fil