Nedanstående inlägg sändes till Kristianstadsbladet den 28/5 -04

ETT ORD MED I LAGET

"Det är viktigt att vi inom de demokratiska och etablerade partierna bemöter sverigedemokraterna och framför information om vad partiet står för", säger Elisabeth Stenberg-Michalski, socialdemokrat från Bromölla, i Kristianstadsbladet den 24/5 -04.

Bra vore då om också vi själva kan få "ett ord med i laget". Dvs också vi sverigedemokrater får tillfälle att framföra vad vi anser att vårt parti står för. Som det hittills varit stämplas med olika negativa epitet, men släpps sällan fram i massmedia för att ge vår version av hur det förhåller sig.

Sverigedemokraternas egen inställning till demokratiska principer speglas av ett uttalande från partiets Riksårsmöte i Trollhättan den 9 maj i år: "Yttrandefrihet finns inte, om den inte finns för meningsmotståndare!"

Till epiteten vill jag som nybliven partisekreterare inom SD anföra följande:

1. Främlingsfientligt?

SD är inte främlingsfientligt i någon allmän bemärkelse, vi har även invandrare med på vår lista inför EU-valet den 13 juni. Däremot anser vi att invandringen måste regleras bättre, vi anser att de som kommit hit ska anpassa sig till vårt samhälle och vi tror inte att det mångkulturella projektet låter sig förenas med välfärd och trygghet.

Vi ser det som ett problem att barn till invandrare, i både andra och tredje generationen, känner sig som främlingar och uppträder som främlingar i vårt land.

2. Högerextremt?

Vi ställer oss kritiska till privilegierna för den nya klassen, nomenklaturan. Vi vill värna vanliga svenskars intressen. Tidigare ansågs sådant vara högerpolitik, än mindre "extremt". Någon saklig grund för denna stämpel finns inte.

Ser vi till Sverigedemokraternas nya partistyrelse återfinns där personer som varit aktiva inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. Vi har valt SD därför att vi ser hur de sju riksdagspartierna nu sviker det svenska folket.

Oron hos företrädarna för de sju riksdagspartierna över att Sverigedemokraterna ska växa i kommande val är äkta, och välgrundad.

Den gällar dock inte att vi skulle svara mot något av de epitet man ger oss. Nej, oron gäller att vi ska erövra riksdagsmandat och minska de sjus inflytande.


Jan Milld

partisekreterare för Sverigedemokraterna


  Startsidan, Jan Millds hemsida