Frågor och svar

En ambition i mitt arbete för SD var att få fram material som inom viktiga politikområden gav svar på centrala och/eller återkommande frågor. Till stöd för dem som arbetade "ute på fältet".

En bit på vägen hann jag, med främst tre områden:

1. Återkommande angrepp på SD

2. Invandringspolitiken

3. Kriminalpolitiken