Denna text knyter an till det åtgärdsmanifest på 33 punkter, beträffande invandringspolitiken, som antogs av Sverigedemokraternas riksårsmöte i maj 2005.

Maskerings- och uniformsförbud

Skälen till ståndpunkten att burka/nikab inte hör hemma i Sverige är flera:

1.

Vi ska ha ett öppet samhälle. där människor inte uppträder anonymt för varandra. Om man ska hämta ut pengar på banken, om man kör bil och det är trafikkontroll, om man överhuvudtaget talar till andra människor - självklart ska omgivningen kunna se vem de har att göra med.

2.

Redan tvånget att bära slöja/huvudduk är en form av kvinnoförtryck. Burka och nikab representerar den yttersta formen av kvinnoförtryck, där kvinnan ses som mannens ägodel. Ett sådant samhälle vill vi inte ha!

3.

Den som upplever bärandet av burka och nikab som en omistlig mänsklig rättighet bör inte söka sig till Sverige. Vederbörande bör istället söka sig till ett annat muslimskt land.

4.

Islam är inte bara en religion, det är ett projekt som innefattar även juridik, lagstiftning och straffutmätning. I arbetet för att flytta fram islams positioner i samhället fyller både slöjan och burkan/nikaben en viktig funktion. De gör den muslimska närvaron i offentligheten tydlig, de fungerar i praktiken som en slags politiska uniformer.

5.

Inte i något islamskt land respekteras mänskliga rättigheter.

Ska mänskliga rättigheter kunna värnas i Sverige även för framtiden, då måste islams utbredning i vårt land hejdas. I det sammanhanget blir det viktigt att säga klart ifrån om både burka/nikab och om slöja.


 Se vidare:

Islam

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida