Svenskt område

Sankt Petersburg är Rysslands i storlek andra stad och var landets huvudstad under ca 200 år - från början av 1700-talet till början av 1900-talet.

Vad få svenskar känner till är att detta område tidigare har varit svenskt. På den plats där Sankt Petersburg nu ligger låg tidigare den svensk-finska staden Nyen.

 

Det var med freden i Stolbova 1617 som Ingermanland tillföll Sverige-Finland och det var år 1703, efter att Stora Nordiska kriget utbrutit, som ryssarna åter lyckades erövra området. Under nära ett sekel var området under svensk kontroll, med vissa avbrott.

Stolbova hade föregåtts av en rysk svaghetsperiod med kaos i landet ("den stora oredan"). Moskva hade då kunnat intas under några månader på våren 1610 av svenska trupper under Jacob de la Gardie.

En svensk kontroll över området längst in i Finska viken fanns tydligen redan före Stolbovafreden. Uppförandet av en befästning vid Nyen hade påbörjats 1611. Kring befästningen växte sedan fram en stad, som fick stadsprivilegier 1638. En församlling för den svensk-finska kyrkan grundades 1640. Stadens invånarantal var som mest uppe i ca 2.000.

Platsen för Nyen var där bifloden Ochat flyter ut i Neva. Fästningen - ett stjärnfort - låg på Ochtas södra strand, staden på dess norra.

En församlling för den svensk-finska kyrkan grundades 1640.

Vid ett ryskt-svenskt krig 1656 blev Nyen tillfälligt intaget och förstört av ryssarna, men hämtade sig snabbt.


Redan på medeltiden har dock funnits en annan svensk-finsk fästning på platsen - Landskrona. Den grundades år 1300, men intogs och förstördes av ryssarna redan året därpå.

Med freden i Nöteborg 1323 hade gränsen mellan Ryssland och Sverige för första gången reglerats. Det ryska rike som då fanns var Novgorod. (Novgorod erövrades av Ivan den förskräcklige och Moskva år 1471).

Birger Jarl hade ett sekel tidigare företagit korståg österut, men besegrats år 1240 vid Neva av Alexander Jaroslavskij. Denne fick för detta hedersnamnet "Alexander Nevskij". (Han hade även slagit tillbaka angrepp från tyskar).

Alexander blev senare även helgonförklarad och skulle få Sankt Petersburgs paradgata uppkallad efter sig: Nevskij Prospekt.

 


Jan Millds hemsida