Vargmannens testamente

 

Boken "VARGMANNENS TESTAMENTE och andra bitar i pusslet om vargens återkomst" är skriven av Nils Norlén och utgiven år 2001.

En fantastisk kunskapskälla för den som snabbt vill få ett grepp om problematiken kring varg i Sverige!

"Starka indicier har länge funnits för att vargen är inplanterad, men ingen har erkänt. Det är klart att ingen erkänner ett allvarligt brott enligt jaktförordningens § 41, så där utan vidare."

"Till stor hjälp har genetikern Hans Ellegren varit, som i sin forskningsrapport avslöjade av de västsvenska vargarna har sitt ursprung i Estland och inte från den gamla utdöda nordskandinaviska stammen."

"Juridiskt sett är brottet preskriberat - men etiskt och moraliskt?"

Enbart under 1999 var Naturvårdsverkets kostnader för rovdjuren 63 miljoner kronor, som betalas med skattemedel. Därtill kommer allt lidande som rovdjursattackerna medför... rädsla och otrivsel för bär- och svampplockare osv. Sammantaget en minskad livskvalitet."

"I de norska gränstrakterna mot Sverige råder stor bitterhet mot att vanligt folk påtvingas rovdjur, som majoriteten av folket inte vill ha. En hel näring med tusenårig tradition, boskapsskötsel med fritt betande djur, är på väg att utplånas bara för att några rovdjursromantiker ska få som dom vill,.."

"I början av 1980-talet började vargen märkas, ja till och med bli närgången i Norge och norra Värmland; en och annan varg blev också skjuten. Då ändrade vargplanerarna attityd och gick in för att vårda de rovdjur som redan etablerat sig. Med myndigheternas hjälp fick de till en förändring i lagen om nödvärnsrätt § 28 för bättre skydd för vargen. Bland annat fråntogs länsstyrelserna och polisen rätten att besluta om avlivning av vargar med onormalt beteende.

Den rätten skulle endast Naturvårdsverket ha."

Norlén citerar ur "Projekt Varg" från SNF:

"I dagens läge är det... osannolikt att en svensk vargstam skulle etableras genom en invandring från Finland, understryker projektledarna

Att på naturlig väg få en livskraftig svensk vargstam är således ej sannolikt. Vill vi bevara vargen inom landet torde återinförsel vara det enda möjliga som återstår. Vid återinförsel kan man antingen förflytta djur från en befintlig vild population eller släppa ut vargar ur fångenskap..."


Se även:

Avslöjandet

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida