År 2001, vecka 37

 

FN:s roll

Australiens agerande i samband med Tampa-affären har framstått som både hjärtlöst och obegripligt. Hur kan man vägra att ta emot detta norska fartyg med 438 nödställda afghanska 1) flyktingar 2)?

FN har manat Australien att "ta sitt ansvar" och i media har framhållits hur den australiska regeringens agerande kan leda till att fartyg inte inte vågar plocka upp människor i sjönöd.

Har vi då fått hela bilden?


Tampa kapades av några ur gruppen afghaner. Detta har framgått både av text-TV och SvD den 29/8. Afghanerna plockades upp på internationellt vatten, ur en indonesiskt båt, och närmaste hamn låg i Indonesien. Det naturliga hade varit att sätta i land dem där, men de ville till Australien, inte Indonesien. Därför tvingade afghanerna Tampas kapten att styra mot australisikt område.

Redan här har man alltså agerat så att fartygsbefäl blir avskräckta från att fortsättningsvis ta ombord nödställda!

Innebörden av FN-inhoppet blir i praktiken att ställa sig bakom fartygskapningar. Några migranter eller människosmugglare 3) begår en grovt kriminell handling, sedan har de FN:s stöd!


VAD GÄLLER att "ta sitt ansvar" för ett lands regering, rymmer detta en dimension utöver den som FN:s ämbetsmän vill kännas vid. Det är ansvaret gentemot den egna befolkningen, ansvaret för att kunna upprätthålla ett rättssamhälle med trygghet för alla sina medborgare.

Australien har under senare år tagit emot både kvotflyktingar och asylsökande i stora mängder. 12.000 kvotflyktingar per år - det är väsentlilgt mer än vad de flesta andra länder tar. Till detta har hittills i år kommit 6.000 asylanter 4) - varav 1.500 bara de senaste veckorna. När detta skrivs har just en ny asylantbåt anlänt till Julön. 5)

Australien har ett hårt tryck mot sina gränser, av muslimer. Till grannlandet Indonesien 6) kan de ta sig visumfritt. Australien har försökt att få ett avtal med Indonesien, för att reglera detta problem, men utan resultat.

Ett problem utgör nämligen den stora invandringen. Kostnaden för mottagning av asylsökande beräknas öka från 200 miljoner dollar förra året till 500 miljoner detta år, 2001.

Precis som i Sverige handlar det sedan om arbetslöshet och bidragsberoende, etniska enklaver och kriminalitet. Gruppvåldtäkter har blivit vanliga också i Australien, och de har en etnisk udd.

80% av australierna stöder således sin regeringens tuffa linje gentemot Tampa.

Om det verkligen bara var fråga om flyktingar, som flytt för att rädda sina liv, då kunde väl det muslimska Indonesien ha passat? Där har man dessutom samma religion, och det blir mindre av kulturell omställning.


Tampa-historien är bara ett exempel i raden, på hur FN och UNHCR tar på sig en politisk roll och försöker diktera för olika länder hur de ska göra.

Det senaste var en FN-kritik mot just Sverige för bristande jämställdhet. Invandrarkvinnor fanns inte ute på arbetsmarknaden i samma utsträckning som andra vuxna. Det är förvisso sant, men vad beror det på?

Huvudorsaken är en alltför snabb och omfattande invandring. Intresset är lågt inom vissa etniska grupper, för att kvinnor ska utbilda sig och söka arbete.

Det är lätt för FN-tjänstemän 7) att ställa krav om än det ena, än det andra. Själva slipper de ta ekonomiskt ansvar. De behöver inte heller få sina krav att rimma med varandra.

FN:s roll behöver omprövas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) I själva verket var många förmodligen pakistaner. (åter till texten)

2) I svenska nyhetsmedia används rutinmässigt begreppet "flykting" - utomlands är man mindre propagandistisk. I t ex TV-programmet Euro-news används begrepp som "asylsökande" eller "illegala invandrare". (åter)

3) En asylantsändning som den med Tampa representerar en inkomst på 21 miljoner kronor för smugglarna. Det kan ju räcka även till vissa mutor, om det skulle behövas. (åter)

4) Australien har dessutom hela tiden haft ett tryck på sig av illegala arbetskraftsinvandrare, ofta bara för tillfälliga jobb. Det har inte varit väl sett av alla australier, då det kan möjligen pressa löner och minska deras tillgång till arbetstillfällen.

Detta blev jag varse när jag liftade i Australien en vinter i slutet av 80-talet (som turist). En förare frågade om jag var där som turist eller för att arbeta - som turist var jag mycket välkommen, annars inte. (åter)

5) Julön är det australiska territorium som ligger närmast Java. (åter)

6) Därfrån blir det fråga om en två dagars båtresa till Darwin i norra Australien. (åter)

7) Välavlönade sådana, betalda med våra skatter. (åter)

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT