År 2001, vecka 26

 

Kampenhet?

"Internationell solidaritet - arbetarklassens kampenhet" skanderade AFA-iterna litet halvhjärtat under Göteborgskravallerna. Trodde de sig verkligen kunna vinna stöd från svenska arbetare med sitt våldsagerande? I så fall måste det ha blivit besvikna (inte ens ABF kommer att kunna liera sig med AFA efter detta). 1)

Hos vem kan det väcka sympati att se en maskerad hop gå bärsärkagång och förstöra egendom för 100 miljoner kronor? Vilka vinner förtroende för personer som kastar gatsten på människor och djur? 2)

UR ETT ANNAT perspektiv var AFA-aktionen i Göteborg en framgång. Företrädare för organisationen angav sig vilja "störa" EU-mötet i Göteborg. Hade de bara detta som mål, då lyckades de förvisso.

Just att "störa" andras arrangemang har varit AFA:s koncept under lång tid. Det försökte man den 9/9 2000, det gjorde man under den senaste valrörelsen.

AFA-iterna har fungerat som regimens redskap för att med våld trycka tillbaka en opposition. De har för Persson haft samma funktion som Mugabes krigsveteraner i Zimbabwe. Således har de hyllats, och riksdagen har värnat deras rätt att agera maskerade.


NU HAR AFA-ITERNA plötsligt vänt sig mot regimens egna arrangemang, vilket gjort justitieminister Bodström förvirrad. 3) Ska regeringen nu trots allt "se över" möjligheterna att uppträda maskerade vid demonstrationer? Klart är att 90% av svenska folket vill förbjuda maskering.

Statsminister Persson blev så tagen, att han kallat AFA-iterna för "fascister". Tanken svindlar! Ska tidskriften Expo nu få ett nytt uppdrag, nämligen att granska AFA?

Persson talar också om "ligister". Därmed vill han göra skillnad på våldsverkarna, som bara vill förstöra, och demonstranter, som vill något politiskt.

Detta motsägs dock att övriga demonstranters agerande. I många fall har de - Attac-anhängarna m.fl. - accepterat att gå sida vid sida med dessa maskerade figurer. 4) Vid konflikt mellan våldsfigurerna och polisen tar man automatiskt de förras parti - polisen gör alltid fel. Det finns i praktiken ingen klar gräns mellan ligister och demonstranter.

EN AFA-TALESMAN förklarade i TV att poliserna inte var fienden, de drabbades bara för att de ställde sig i vägen. Nu var ju polisen underbemannad, så man förmådde inte alltid "ställa sig i vägen". Resultatet kunde envar notera på avenyn i Göteborg: AFA förstörde allt i sin väg. 5)

Samma förstörelselusta har vi på senare tid kunnat erfara inom kollektivtrafiken, där tunnelbanevagnar, pendeltåg och bussar drabbas av "trashing". 6) I botten ligger samma förakt för människors arbetsinsatser - arbete som skapat de värden de förstör. Det finns ingen klar gräns mellan AFA:s verksamhet och vanlig vandalisering.

AFA-iterna kallar sig själva för "antifascister". Då kan man fråga sig: om "antifascister" gör så, hur gör då "fascister"? Vilka är fascisterna? Är det alla vi andra, vi som inte kastar gatsten?

POLISEN VAR OFÖRBEREDD på vad som väntade i Göteborg. Skulden för detta ligger hos makthavarna, inte hos poliserna på fältet. Det har funnits en naivitet, ett önsketänkande och en brist på planering. 7)

Det är uppenbart att polisen:

1. var underbemannad

2. saknade nödvändiga verktyg - vattenkanoner, pansarfodon, tårgas.

3. saknade nödvändiga befogenheter - man hade behövt internera bråkmakare under den tid evenemanget pågick. 8)

Ska vi ha ett samhälle som hänger ihop, då måste staten ha våldsmonopol. 9) Det kan inte accepteras att grupper av enskilda tar sig rätten att med våld försöka påtvinga andra medborgare sin vilja. 10)

Då kan invändas, att detta förutsätter att vi verkligen har en demokrati, att det finns fungerande kanaler för fredlig påverkan. 11) Men om den invändningen kommer från AFA-iter... Det är just de som ytterst är maktens stormtrupper, och motverkar möjligheterna till demokratisk påverkan!


FÖR VAD SLÅSS dessa AFA-iter? Vet de ens själva det? I de flesta fall är svaret förmodligen nej. Det är själva våldsutlevelsen som lockar. Den ger en kick, precis som den gör för fotbollshuliganer. 12)

Vissa AFA-iter har nog ändå en aning - att protesten ska gälla globaliseringen, med dess innebörd vad gäller både livsmiljö, kulturförflackning och folkligt inflytande.

Här har vi förvisso ett rellt och mycket allvarligt problem. Mäktiga intressen har tydligen en dold agenda, och utvecklingen rullar bara på, mot våra intressen.

Det handlar inte bara om EU-fördjupning och EU-utvidgning, om fri rörlighet av arbetskraft och kapital. Det handlar också om eliminering av arenor för demokrati, dvs att lösa upp gemensamma identiteter och att rasera nationalstaterna.

En enda världskultur av splittrade och fogliga individer, oorganiserade och övervakade.

En enda ekonomi, med en ändlös armé av reservarbetskraft utan sociala skyddsnät.

Då blir det lättare för en världsregering att styra.

Hur kämpa mot detta hot? Här behövs både starka individer, starka organisationer och starka nationalstater! Här behövs just en kampenhet.

Grunden för en sådan enhet måste dock vara att:

1. kampen sker demokratiskt och utan våld.

2. den innefattar ett konsekvent försvar av nationalstaten, dvs förkastar det mångkulturella projektet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Men helt säker kan man inte vara. När AFA skulle ha presskonferens den 19 juni, skedde det just i ABF-huset i Stockholm. Blågula Frågor fick som bekant inte göra det.

2) Företrädare för AFA har hävdat att det inte är så farligt att kasta gatsten, inte jämfört med pistolkulor. Strax därpå förfasar sig andra AFA-sympatisörer över att polisen vid något tillfälle kastat gatsten tillbaka...

3) Demonstrationer i Malmö nyligen resulterade i att kravallpolis nu har sina hjälmar märkta, för att enskilda polismän skulle kunna identifieras. Detta underlättade för AFA i Göteborg, såtillvida att man på given signal kunde koncentrera stenregnet mot en utvald polisman.

4) Demonstranterna gav också AFA-iterna möjligheter att gömma sig bland dem under angreppen på poliserna. När poliser till slut drog sina pistoler kritiserades de för att skjuta in bland demonstranterna. Slutsatsen borde istället vara att de senare kunde ha hållt sig borta från våldsscenen!

5) AFA avsvär sig i efterhand allt ansvar för det inträffade. De blev så provocerade av polisen, att de bara inte kunde tygla sig...

Har man så lätt att bli provocerad, då borde man väl inte ha rest till Göteborg vid ett tillfälle som detta! Sanningen är att AFA-iterna sökte just konfrontation och var väl förberedda för att använda våld. Just våldsanvändningen utgör en central del av deras fascistiska ideologi.

6) Kostnaderna för detta uppgår i Stockholm varje år till liknande belopp som den aktuella förstörelsen i Göteborg. (Drabbas gör de som betalar skatt. Drabbas gör de som de som får pressa ihop sig i 4-vagnarståg när det borde vara 6 eller 8 vagnar.)

7) Man skulle också kunna säga att det saknats en medvetenhet om utbredningen av polisbrutaliteten - dvs brutaliteten mot poliser.

8) Man borde vidare ha skickat tillbaka utländska bråkmakare redan vid gränsen. Kan Finland göra detta bör även Sverige kunna göra det.

9) Så mycket viktigare blir då att polisen inte missbrukar sina särskilda rättigheter att använda våld. Vid tillslaget mot en skola i Göteborg förekom tydligen överslag. Detta kan ses som ytterligare ett utslag av otillräckliga förberdelser och en alltför ansträngd situation.

10) Av AFA-företrädare att döma är det AFA som ska våldsmonopol.

En AFA-insändare i Metro argumenterade att att de materiella skadorna i Göteborg inte var så viktiga - värre var att tre människor skadats. Här räknades alltså inte de skadade polismännen (varav en med allvarliga skallskador) - bara de som träffats av polisens kulor.

11) Som aktiv invandringskritiker är jag den förste att ha kunnat notera bristerna i det avseendet!

12) I fallet AFA kryddat med hemlighetsmakeriet och maskeraden. Man får känna sig ingå i utvald skara, med både särskilda insikter och särskilda rättigheter vad gäller metoder. Sådant kan nog appellera till unga människor utan demokratisk förankring.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT