År 2000, vecka 43

 

Rättshjälp

Känner du till Jusek? Det är en facklig organisation, ett förbund inom SACO.


Varför finns det fackföreningar? Varför gå med där och betala ofta ganska dryga medlemsavgifter?

Det motiv som anställd är väl att det ska ge dig en trygghet. De förväntningar som du har på organisationen är att den ska ge dig stöd och föra din talan, om du råkar i svårigheter med arbetsgivaren.

Därmed naturligtvis inte sagt att facket i varje läge ska kunna rädda dig. Har du gjort ett tillräckligt allvarligt fel får de rimligen räkna med konsekvenser - i värsta fall avsked. Innehav av en anställning bygger ju på att man i huvudsak förmår utföra de arbetsuppgifter som man är satt att utföra. 1)

Jusek utmärkte sig första gången i fallet Sandberg, 1998. Med hänvisning till att deras medlem Kenneth Sandberg gått med i Sverigedemokraterna vägrade förbundet att företrädare honom gentemot Invandrarverket 2), som avskedat honom.

Nu, år 2000, får vi fallet Funebo. Jusek samma sak igen, med Tommy Funebo på Utlänningsnämnden. Också här är skälet medlemskap i Sverigedemokraterna. 3)

Är inte det själva grundidén med en fackförening, att den ska företräda alla medlemmar - och att alla anställda på en arbetsplats eller inom en viss yrkeskategori ska vara medlemmar? "Enighet ger styrka" och "En för alla - alla för en" har traditionellt varit paroller, i varje fall på LO-sidan. De som inte gått med har (med viss rätt) setts som svikare och föraktfullt kallats "gulingar".

Lika litet förståelse har man haft för konkurrerande fackföreningar. Syndikalisterna (SAC) har således betraktats som "splittrare".

Bjuder inte logiken då att alla ska vara medlemmar i facket? Bjuder inte logiken också att facket ställer upp för varje medlem, oavsett vederbörandes politiska åsikter?

I både Sandberg-fallet och Funebo-fallet har Jusek låtit dem stå som medlemmar och tagit emot deras avgifter - men när det var dags att få något igen, i den stund de verkligen behövde facket - då svek organisationen! 4) De fick ingen rättshjälp.


JÄMFÖR DETTA MED hur grova brottslingar behandlas i Sverige. Vare sig du begått ett massmord eller är vaneförbrytare så får du offentlig försvarare, betald av samhället.

Under 1999 uppgick de sammanlagda kostnaderna för detta till 451 miljoner kronor.

I ENSKILDA FALL kan kostnaderna skena iväg på ett helt osannolikt sätt. Efter diskoteksbranden i Göteborg fick en advokat 738 500 kr i tingsrätten och sedan 282 665 kr i hovrätten - totalt över en miljon kronor!

Tre andra försvarsadvokater fick ersättningar i samma storleksordning, från tingsrätts- respektive hovrättsförhandlingar. De sammanlagda advokatkostnaderna uppgick till 4.037.798 kronor. 5)

Sammanlagt har dessa två brandrättegångar kostat staten 27 miljoner kronor. 6)

Ur ett FLT-telegram den 7/9 2000:

"Av de 1,1 miljoner som till exempel advokat Göran Franzén krävt är 990.075 kronor fakturerade som "utfört arbete". Resten handlar om så kallad tidsspillan och utlägg.

Enligt GP:s uträkningar innebär det att Franzén har ägnat 921 arbetstimmar eller 23 hela arbetsveckor eller fem och en halv arbetsmånad till att företräda en av de 19-åringar som dömdes till sju års fängelse för mordbrand i hovrätten."

Det är tydligen skillnad på folk och folk. 7)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Här finns fall där det slagit över. Ett exempel redovisas i tidningen "Hjulet" nr 4/90. En bussförare som 18 gånger fått klagomål på sig backas varje gång upp av facket, med automatik.

2) Numera Migrationsverket.

3) Det var skälet för Jusek att inte ta sig an Funebos fall. Det var också skälet till avskedandet - ingen hade haft några anmärkningar att anföra mot vare sig Funebos sätt att sköta jobbet eller hans förmåga att samarbeta med kollegor.

4) Ett minimum är naturligtvis att både Sandberg och Funebo nu får sina inbetalda medlemsavgfigter tillbaka. Det kommer de att kräva, det lär de också få.

5) Till detta kom kostnaderna för målsägarträden. Dessa uppgick för diskoteksbranden till totalt 5,7 miljoner kronor. En av dessa biträden var f.ö Thomas Bodström, nu svensk justitieminister.

6) Tillkom lokalhyra, ca 10 miljoner kr, bevakning (ej polis) 800 000 kr, merkostnader för tingrätten 70 000 kr (extra personal ), tipspengar 3 miljoner och taxiresor för anhöriga omkring 500 000 kr. Liksom kostnader för polisbevakning, utredning, SKL, provningsinstitut, Haverikommision, mm. Senare kommer möjligen skadeståndsanspråk som de ansvariga inte kan betala, utan där skattebetalarna måste gå in. Målsägarbiträden inte att förglömma - se ovan.

7) Se även fp-programmet "Värna rättssamhället!"!


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT