År 1999, vecka 28

 

Bekämpa nazism?

Bilbombsattentatet i Nacka var något fruktansvärt. Sådant kan ingen frisk människa vilja se mer av i Sverige! 1)

Men vad var motivet? Vilka stod bakom? Handlade det om ekonomiska intressen och italiensk maffia? Eller var motivet ideologiskt och förövarna svenska nazister? Därom vet vi ännu inget.

Ändå är vissa media och vissa kändisar genast klara med sina slutsatser. Samma fenomen upprepas som från Linköpingsbranden. Ingenting har man lärt.

Det tycks vara en medveten strävan att utnyttja våldsdåd för egna politiska syften. Man letar syndabockar, precis som nazisterna gjorde vid riksdagshusbranden i Berlin 1934.

Närmare bestämt inträffar två saker:

1. Dådet skylls på nazister.

2. Gränsen mellan nazister och demokratiska invandringskritiker suddas ut.

Ett exempel på detta utgör en "debattartikel" 2) i Aftonbladet den 4/7 -99 av Kurdo Baksi och Stieg Larsson 3). De skriver:

"Ett uppmärksammat fall är biträdande professor Kajsa Ekholm-Friedman vid Lunds universitet som i sin ökända debattartikel i Dagens Nyheter (6 maj 1997) bland annat skrev ''jag är medveten om att massinvandringen till Sverige skapat allvarliga samhällsproblem' och 'Mångetniciteten är förödande för den sociala solidariteten...I ett mångetniskt samhälle finns det inget 'vi' på den nationella nivån. Folk riktar sin lojalitet mot sina egna etniska grupper med vad det innebär av brist på lojalitet och solidaritet gentemot samhället i stort..'.".

Och de avslutar med följande frågor:

"Varför vill inte rikspolisstyrelsen, säkerhetspolisen och de ansvariga ministrarna i regeringen se den tydliga kopplingen mellan de alltmer utbredda rasistiska nätverken på våra universitet och de beväpnade unga nazister som hotar och dödar människor? Vem bär ansvaret för nazisternas illgärningar? ... Är det inte hög tid att landets makthavare erkänner att det finns en organiserad och växande rasism i Sverige?"

Tre dagar senare återkommer Kurdo Baksi på samma "debattsida", nu i spetsen för ett upprop. Detta har han fått Hans Alfredsson, Maria-Pia Boethius och ett antal andra kändisar att ställa sig bakom.

Även här förutsätts nazister ligga bakom Nacka-atttentatet. Rubriken lyder "Stoppa det nazistiska och rasistiska våldet!" och ett av kraven är att justitieministern ska utarbeta ett handlingsprogram för att "få bukt med" detta våld. Läsare uppmanas att ansluta sig till uppropet, innan det överlämnas till regeringen.

Oavsett hur det faktiskt förhåller sig med just detta Nacka-attentat är det naturligtvis önskvärt att polisen bekämpar nazi-våld. Det visar sig dock att inte vem som helst välkomnas att underteckna uppropet. Så här skriver man på slutet:

"Alla ni som vill leva i ett tolerant, demokratiskt, humanistiskt och mångkulturellt Sverige uppmanas att ansluta er..."

Om man helst skulle vilja slippa ett "mångkulturellt 4) Sverige", men är emot våld - då platsar man tydligen inte i detta "toleranta" sammanhang.

I uppropet hänvisas till Säpo-uppgifter från 1997, om hundratals fall av misshandel med "rasistisk" koppling. Frågan är om då inte räknats in även verbala angrepp. Å andra sidan skulle siffran kanske kunna bli högre, om där tas med även våld från invandrare mot etniska svenskar. Men sådant definieras ju inte som "rasism".

Baksi & Co önskar att Säpo ska arbeta mer "effektivt", men en förutsättning för detta måste väl vara att man har en klar definition på sin målgrupp. Den definition som Baksi erbjuder är så dimmig och så vid 5) att den kan innefatta en majoritet av svenska folket! Då lär inga polisresurser förslå...


MED EN MYCKET välvällig tolkning 6) kan det kanske uppfattas som att Baksi & Co ändå ser det som angeläget att motverka nazistiskt våld.

I så fall är vi överens - men ändå bara i princip. För i praktiken har vi helt olika recept!

Det finns två radikalt olika vägar, för att bekämpa nazismen:

A. Erkänn inga problem, undertryck varje diskussion, och tysta alla meningsmotståndare.

B. Möt kritiker med respekt och tillåt en ärlig diskussion. Erkänn att det finns problem, och se till att de åtgärdas.

Baksi-linjen är ju den förra. Den är, menar jag, direkt kontraproduktiv. Den ger bara bättre grogrund för extremism, den underlättar nyrekryteringen för nazisterna.

Vad forskaren Kajsa Ekholm-Friedman konstaterar i sin DN-artikel är bara uppenbara fakta, för den som vill se. Men här utdelar Baksi ett rungande "Ajabaja!". Så får man inte tycka, och framförallt inte säga offentligt. Annars får man finnas sig i att hängas ut offentligt som ytterst ansvarig för både bombattentat och avrättningar av poliser. 7)

I den mån det här inte rör sig om bara en ryggmärgsreaktion av politisk korrekthet från Baksi, i den mån därbakom finns en medveten tanke - vad skulle den kunna vara? Den måste vara att gentemot invandrare negativa stämningar uppmuntras om det officiellt medges att den invandring som skett till Sverige på senare tid haft negativa konsekvenser.

Även om det är sant att invandringen medfört problem, måste man därför avstå från att säga detta. Inte i första hand för att hemlighålla fakta, för de flesta svenskar vet väl ändå hur det förhåller sig. Nej, viktigast är att inte ge legitimitet åt kritiska stämningar. Det svenska folket klarar annars inte av situationen. Extrema organisationer kommer att vinna terräng och våldsdåden ökar i antal. Det blir som att släppa ut anden ur flaskan.

Ungefär så måste det vara som man resonerar på den kanten.

Jag ser i huvudsak två skäl för en helt annan linje:

DELS är det själva problemen som måste ätgärdas, om man ska lyckas bekämpa nazismen. Det är de som är roten till den friktion, det missnöje och de motsättningar som finns.

DELS gör man ont värre, om man förtrycker människor. Det kan bli som att hälla fotogen på en brasa. Vad vi behöver är tvärtom ett öppet och ärligt medborgerligt samtal.

Problemen, i sin tur, är av i princip två slag, även om de går in i varandra:

Sådant som skulle finnas även invandringen förutan.

Sådant som beror på invandringen.

Arbetslöshet och otrygghet, klassklyftor och brottslighet, drogmissbruk och skolproblem - det kan ge grund för ett allmänt missnöje, där invandrare blir syndabockar. Även om dessa problem inte skulle bero på invandringen behöver de åtgärdas för att motverka etnisk friktion.

Till detta kommer att alla dessa problem i verkligheten förvärras genom invandringen. Den kostar, både ekonomiskt och socialt.

En viktig aspekt här är just det som Kajsa Ekholm-Friedman tar upp: "I ett mångetniskt samhälle finns det inget 'vi' på den nationella nivån. Folk riktar sin lojalitet mot sina egna etniska grupper med vad det innebär av brist på lojalitet och solidaritet gentemot samhället i stort."

För att bekämpa nazismen krävs en mer restriktiv flyktingpolitik, en bättre gränskontroll och en minskad invandring.


1) Erfarenheten visar att våldsdåd av denna typ ofta begås av mentalt störda personer. Detta gäller oavsett de skett med politiska förtecken eller ej, oavsett förövarna ser själva sig som "-ister" av något slag eller ej.

2) Jag skriver "debattartikel" inom citationstecken, eftersom det sällan blir fråga om att ge plats för bemötanden.

3) Expo-redaktör

4) Eller närmare bestämt ett mångetniskt Sverige. Det är förmodligen vad man avser i uppropet.

5) Först glider man över från begreppet "nazist" till "rasist", sedan ger man begreppet "rasist" en obestämd innebörd.

6) Om än en långsökt tolkning - vore Baksi & Co ärliga, då skulle de dels vara angelägna att avgränsa vilka som är "nazister", dels försöka få en så bred samling som möjligt mot dessa!

7) Och Kurdo Baksi är inte den ende flyktinginvandrade som verkar för förföljelse av oliktänkande i Sverige.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT