Det internationella språket esperanto är sedan gymnasietiden ett annat stort intresse hos mig. Där finns åtminstone tre aspekter:

A.

Det finns en esperantorörelse över hela världen. I de flesta länder går det att hitta åtminstone någon "samideano", någon som är anhängare av samma idé, och som talar esperanto.

Det resande som jag själv gjort under årens lopp skulle i de flesta fall inte varit möjligt utan esperanto. Inte på det sättet - med möjligheter att få kontakt med människorna på plats.

B.

Har man intresse för språk i allmänhet, då är esperanto fascinerande! Genom bestämda ändelser för varje ordklass, med ett system av förstavelser och efterstavelser till ordstammarna, ger det fantastiska möjligheter att uttrycka sig!

Detta minskar behovet av att råplugga mycket glosor. Samtidigt är grammatiken jämförelsevis enkel, har färre undantag än engelskan och ryskan, färre böjningsmönster än franskan och tyskan.

C.

Idén bakom esperanto - att bli ett alla människors andra språk, vid sidan av modersmålet - ställer jag upp på. Det innebär mer av jämlikhet och mindre av kulturimperialism att kommunicera på esperanto jämfört med att använda engelska. Det ger en helt andra vibrationer!

 

Jo, det finns också en fjärde aspekt: esperanto har lärt mig att man kan ha rätt, även om man skulle vara ensam om en åsikt eller en verklighetsbild. I propagerandet för esperanto mötte jag ofta påståendet att esperanto är ett "konstgjort språk", och därför inte kan fungera.

Men jag hade ju själv lärt mig det, och använt det. Från egna praktiska erfarenheter visste jag att det fungerade. Ur detta lärde jag mig att okunnighet ibland är parad med mycket bestämda uppfattningar, att människor kan vara fördomsfulla. Ska man kämpa för förnuftet får man ibland räkna med uppförsbacke och motvind.


Jag har skrivit en liten bok (eller häfte) om esperanto och dess möjligheter, hur språket fungerar som ett byggklotssystem. Den skriften heter "Ordbygge" och kan beställas för 40 kr genom postgiro 80 73 30 - 6.

En annan skrift i A5-format som jag åstadkommit heter "Bicikle eblas!" och är skriven på esperanto. Titeln betyder "Det är möjligt med cykel", och handlar om cyklande mellan länder.

En hyllning till cykeln - världens mest effektiva transportmedel

"Bicikle eblas!" baserar sig på en cykling som jag gjorde från Sverige till Ungern sommaren 1991, med boende hos esperantister (senare har jag gjort en liknande cykling genom Baltikum, från Tallin till Vilnius).

"Bicikle eblas!" kan beställas från samma postgiro som ovan, för 20 kr.


Mer information om esperanto hittar du på Internet-domänen för Svenska Esperanto-Förbundet: www.esperanto.se/ . Gör ett besök där!


Jan Milld


Sedan finns det ju dom som varit ute och cyklat, så att säga, i en helt annan bemärkelse...


  Startsidan, Jan Millds hemsida