Demokratiska Mona

 "...ett samförstånd i svensk politik som håller rent mot främlingsfientlighet och odemokratiska tendenser."

För detta pläderar Mona Sahlin (s) i AB den 25/7 -97.

Vad menar Mona Sahlin med "demokrati"?

Traditionellt har ju detta ord översatts med "folkstyre". Innebörden har varit att alla ska vara delaktiga i viktiga beslut och majoritetens vilja ska vara utslagsgivande. En annan princip har varit yttrandefrihet för olika parter, så att folket får tillgång till en allsidig information.

Men är detta vad Mona Sahlin menar? Nej, som envar vet går svensk flyktingpolitik helt på tvärs mot båda dessa demokratiska principer - och det är inget som Mona Sahlin har invändningar mot.

Vad Mona Salin syftar på med "odemokratiska tendenser" är snarast motsatsen. Det är att folkets vilja skulle få genomslag i den förda politiken. Folket uppfattas av henne som oborstat och opålitligt, farligt och hotfullt. Hennes "demokrati" kräver att folket hålls på mattan.

Betecknande är också hennes ordval om att "hålla rent". På något sätt låter det bekant. Vad är det hon vill "hålla rent" mot? Uppenbarligen några slags skadeinsekter - löss eller liknande.


 Se vidare: Mona-meny


  Startsidan, Jan Millds hemsida