SLUTORD

En omställning kommer inte att kunna rädda oss undan svåra prövningar, när energikrisen slår till med full kraft.

• I en bemärkelse finns ingen "lösning" på energikrisen: den nivå av energianvändning som oljan vant oss vid kommer inte att kunna upprätthållas.

• Själva krisen är omöjlig att förutse, både till tidpunkt och omfattning/djup. Sannolikt blir det en mycket svår prövning, även med åtgärder för omställning.

En omställning kan ändå ge oss bättre förutsättningar att "rida ut stormen", när den är över oss. Av betydelse kommer att vara inte bara utrustning och materiella förberedelser, utan minst lika mycket mental styrka, kunskaper och social sammanhållning.

Fram tills dess finns politiska krav att rikta till politiker och myndigheter:


A. Beredskap

1. Återinför den allmänna värnplikten.

2. Bygg upp beredskapslager av olja och andra för folkhushållet vitala produkter.

3. Förbered ett ransoneringssystem.


B. Omställning

1. Initiera genom radio-TV och studiecirklar en folkbildningssatsning kring energisituationen, kring självhushållning och överlevnadsteknik.

2. Initiera genom skolväsendet omfattande utbildningar i lantbruks- och hantverkskunnande.

3. Inför ett prissättningssystem på el-nätet som uppmuntrar till

a) sparande

b) bidrag med egen elektricitet.

4. Uppmuntra till satsningar på berg- och jordvärme.