NÅGRA LÖSA TÅTAR

Vid sammansättningen av en skrift måste man ju någonstans sätta punkt. Det ger ett dilemma. Det finns ju kvar en massa "lösa tåtar" att nysta vidare efter.

• Tar man inte med dem har man gått förbi viktiga uppslag för det vidare arbetet.

• Tar man med dem kan det bli ofullgånget och att ge sig "ut på hal is".

Jag löser dilemmat genom att här nämna några delområden eller idéer, som jag vill reservera för vidare tankearbete och kunskapsinhämtning:

1. Jordbrukspolitik?

Hur bör den läggas om redan idag?

Vad är möjligt?

Måste vi först ha lämnat EU?

2. Dragdjur?

Kan vi förutese behov av ett stort antal arbetshästar inom lantbruket i takt med att oljepriset stiger?

Bör vi i så fall redan idag initiera ökad avel av arbetshästar?

Framställning av kringutrustning? Utbildningar?

3. Partnerskap?

Hur kan partnerskap mellan bönder och konsumenter utformas i praktiken? Finns bra exempel från den svenska verkligheten?

4. Oljebristen?

Ska förekomma denna genom att lägga på en extra oljeskatt i Sverige, för att ge en förkänning av den kris som ska komma och framtvinga en tidigare energiomläggning?

Hur i så fall använda intäkterna från denna skatt?

5. Nettoprissättning?

Vad står i vägen för en nettoprissättning på elektricitet - vilka förändringar krävs?

6. Mångfald?

El från olika källor kan minska sårbarheten - hur kan det lösas konkret?

7. El-magasinering?

Skulle det någonstans i Sverige kunna vara realistiskt att kombinera vindkraft och vattenkraft efter Hierro-modellen?

8. Lokal valuta

Kan lokal valuta enligt Totnes-modellen vara något att ta efter regionalt i Sverige?

9. Bankväsende

Hur kan vi få ett sparande som

a) inte riskerar att försnillas i spekulationskaruseller?

b) gagnar den egna bygden, regionen och nationen?

10. Grön produktion

Sverige behöver både massor av solceller och massor av vindkraftverk i olika dimensioner: varför måste vi köpa detta utifrån? Vad hindrar att vi får igång en egen produktion i Sverige?

 

Teman för STÄLL OM SVERIGE:

LOKAL EKONOMI

FÖRNYELSEBAR ENERGI

HÅLLBARA TRANSPORTER

LOKAL SERVICE

VATTENFÖRSÖRJNING

AVLOPP OCH AVFALL

TRADITIONELL KUNSKAP

PERMAKULTUR

MÅNGFALD

LIVSMEDEL

LOKAL PLANERING

KRIS OCH SÄKERHET