OMSTÄLLNINGEN - FÖREBILDER

EL HIERRO 2012

 

På en av öarna i den spanska ögruppen Kanarieöarna utanför Afrika - El Hierro - pågår för närvarande ett intressant experiment beträffande el-försörjning.

Det bygger på tillvaratagande av vindkraft, som magasineras i en damm, vilken sedan ger vattenkraft. På så vis kan en jämn tillgång till elektricitet åstadkommas - även då det inte blåser, även då man har störst behov av el.

Projektet finansieras med EU-medel. Det handlar om ca en halv miljard kronor.

Fem vindkraftverk placeras högt upp på en bergsrygg, där det ofta blåser kraftigt. Vardera vindsnurra ger 2 Megavatt, det blir alltså totalt 10 MW.

Från en damm nära havet bygger man in två stora ledningar till en övre damm, en sträcka på ca 3 kilometer.

Vindkraften pumpar upp vatten till den övre dammen, från vilken vattnet sedan genom den branta fallhöjden kan generera elektricitet.

 

Tanken är att vind/vattenkraften ska göra El Hierro självförsörjande på elektricitet.

Åtskilliga andra öar runtom i världen har liknande förutsättningar att klara sina egna el-behov genom:

a) mycket vind

b) branta bergsluttningar.

El Hierro drabbades dock hösten 2011 av ett vulkanutbrott. Möjligen kan detta ha skadat och försenat projektet.

El Hierro finns omskrivet på följande webbsidor:

http://www.windenergyplanning.com/el-hierro-the-future-self-sufficient-island/

http://news.thomasnet.com/green_clean/2011/07/18/el-hierro-how-an-island-can-serve-as-a-model-for-renewable-energy/

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/19/canary-island-renewable-energy-lehir

Det finns också flera filmer om El Hierro-experimentet:

http://www.youtube.com/watch?v=nKmHJGvDaN0

http://www.youtube.com/watch?v=SX_Y4qdL8no