OMSTÄLLNINGEN - FÖREBILDER

ENGLAND PÅ 40-TALET

Efter 1940 var Storbritannien i krig med Tyskland och isolerat från övriga Europa. Hur i det läget klara livsmedelförsörjningen, hur överhuvudtaget kunna överleva?

Ett inslag blev s.k. "Victory Gardens", dvs varje engelskt hushåll uppmuntrades att odla varje tillgänglig kvadratmeter av jord i sin närhet, för att få fram ätbara grönsaker. I städerna omfattade detta både hustak och parker.

Motsvarande satsningar med intensivodlingar gjordes i Tyskland, USA och Kanada. England hade haft Victory Gardens även under Första Världskriget.

Det hela finns beskrivet i bl.a. denna bok, "Digging for Victory", som kostar 216 kr på AdLibris.