DETROIT PÅ 2000-TALET

Björn Forsberg i "Omställningens tid":

"Miljoner amerikaner har börjat odla grönsaker i egen täppa...

Ingenstans är denna trend tydligare än i Detroit. Skälet är enkelt. Stadens 65.000 ödetomter ger unika möjligheter till uppodling. Så kallade community gardens - grannskapsodlingar - växer fram överallt. I dagsläget är de ungefär 800. Ingen annan storstad i västvärlden har lika omfattande stadsodlingar som Detroit."

Bilstaden framför andra i USA har länge varit Detroit - med tillverkare som General Motors, Ford och Chrysler. Bilindustrins kris har medfört nedskärningar i produktionen. Många detroitbor har blivit arbetslösa och stadens invånarantal har minskat. Massor av bostadshus har övergivits och hela områden har blivit ödetomter. Det handlar nu om mer än en fjärdedel av stadens yta.

Även när få eller inga människor bor där kostar det att underhålla. Eftersom staden saknar medel för detta sker en förslumning.

När vanliga matvaruaffärer försvinner blir resultatet ofta vad man kallar en "matöken" ("food desert"): områden där det är lättare att få tag i mat av låg kvalitet som chips och läsk, än färsk frukt, grönsaker och annat som innehåller proteiner.

Som svar på allt detta har det växt fram en rörelse för "urban gardening", dvs frilagda tomter tas tillvara för odling. Det kan samtidigt ge sysselsättning, sociala band och mat åt stadens invånare.

 

I skriften "Urban farming in Detroit" definierar Stefanie Schumann begreppet stadsodling så här:

"Även om de flesta stadsodlingarna är icke-vinstdrivande organisationer garanterar de fortfarande livsmedelsförsörjningen och bidrar till att minska fattigdomen. Deras arbete har också stor inverkan på människors hälsa genom att säkerställa en bättre kost. Stadsodlingsprojekt beror dock mycket på stadens politik, särskilt när det gäller fördelning av jorden. Begränsade utrymmen, en låg grad av organisation, en ganska specialiserad produktion av näringsrik mat och närhet till de lokala marknaderna kännetecknar fenomenet stadsodling. "

Så här skriver Jessica Winderl på sin webbsida:

"Särskilt i Detroit betalar de lokala myndigheterna massor av pengar för att tillhandahålla tjänster till områden som har övergivits, blivit utbrända eller bara förstörts. Det finns dock en strimma av hopp för medborgarna i Detroit som kommer från ett oväntat håll - gemensamma trädgårdsarbeten (community gardening)!

Lokala trädgårdar poppar upp i övergivna stadskvarter, med trädgårdar som drivs helt av frivilliga och lokalbefolkningen i grannskapet. De samhällen som har trädgårdar har sett en växande stolthet i sina områden, med resultatet av mindre nedslitna byggnader och flera förbättringar på byggnader och gräsmattor. Kriminaliteten minskar och människor får möjligheter att äta hälsosammare, färskare mat.

Detta är naturligtvis bra saker, men ett intressant juridiskt dilemma har nu uppstått. Centrumområdena och gettona i Detroit är alla planlagda för att vara bostadsområden eller affärsområden, inte för jordbruk. Så tekniskt fungerar många av dessa områden i strid mot stadens regler - särskilt bakgårdar som också har getter eller höns.

Regeringen vill uppmuntra dessa verksamheter, men är inte säker på hur den ska gå vidare. Om de ändrar planreglerna, kan de öppna dörren för andra frågor inklusive störningar från boskapsdjur (buller, lukt osv.) Detta blir en intressant historia att följa!"

Den mest omfattande odlingsverksamheten i Detroit bedrivs uppenbarligen av "Earthworks". Denna har mycket av karaktären välgörenhet. Schumann:

"För att övervinna deltagarnas transportproblem började snart Earthworks organisera veckovisa jordbruksmarknader spridda över staden Detroit. År 2004 skapandes ett enormt växthus för att odla grönsaksplantor. Dessa har distribuerats till lokala familjer och gemensamma trädgårdar för att stödja vidare expansion av urban odling i Detroit. Således distribueras 100.000 plantor varje säsong under mottot 'hjälp till självhjälp'. Slutligen år 2008, beslöt Earthworks att ta produkter från marknaden för att donera färska livsmedel till Capuchin Soup Kitchen. På så vis tillägnade Earthworks sina skördar de mest behövande människorna i området. Ca 80% av producerade grönsaker och frukt går till gratis måltider."

En annan modell för stadsodlingar i Detroit representeras av miljonären John Hantz. Han satsar på en kommersiell verksamhet, där han köper upp kvarter från staden och erbjuder arbetstillfällen för lön åt stadsbor.

Länkar:

Earthworks Urban Farming:

http://www.cskdetroit.org/EWG/

Hantz Farms:

http://www.hantzfarmsdetroit.com/introduction.html

OMSTÄLLNINGEN - FÖREBILDER