OMSTÄLLNINGEN - VAD KAN GÖRAS?

2.LOKALT

 

"• Om vi väntar på regeringarna, blir det för lite och för sent

• om vi agerar som individer, blir det för lite

• men om vi agerar som samhällen, kan det vara precis lagom, precis i tid."

Rob Hopkins

Försök nå kontakt med andra på orten som blivit medvetna om situationen.

Diskutera samarbete, som skapande av pooler för gemensamt utnyttjande av vissa verktyg och viss utrustning.

Studiecirklar i överlevnad och självhushåll bör anordnas på orten.

 

"Strategin för individuell överlevnad kommer nog att erbjuda bara en tillfällig och osäker tillflykt under energinedgången.

Verklig individ- och familjesäkerhet kommer bara genom samhällssolidaritet och ömsesidigt beroende. Om man bor i ett samhälle som hanterar energisituationen väl, kommer ens personliga chanser att överleva och klara sig bra att ökas avsevärt, oavsett din personliga insatser att lagra verktyg eller odla mat."

Richard Heinberg