OMSTÄLLNINGEN - VAD KAN GÖRAS?

1. INDIVID

Den bästa hjälpen du kan ge andra människor är att hjälpa dig själv, så att du "håller dig flytande".

Vad kan då varje individ, göra?

1. En god början är att vara skuldfri och hålla sig vid god hälsa.

2. Använd cykel så långt möjligt, det ger kondition.

3. Skaffa praktiska kunskaper och färdigheter, användbara för självhushållning.

4. Skaffa utrustning som kan bli användbar vid t ex el-avbrott.

5. Lägg upp ett buffertlaget av konserver, ris, hårt bröd, majs, osv - basvaror som kan lagras. Mineralvatten.

6. Odla dina egna grönsaker.

7. Vidtag åtgärder på energi- ooch el-sidan (solpaneler, bergvärme)

8. Försök att göra fler människor i ditt grannskap och bekantskapskrets medvetna om situationen.

"... satsa tid och kraft på enskilda människor och samhället ska ha en beredskap. Förbättra dina förutsättningar för överlevnad. Lär dig praktiska färdigheter, inklusive tillverkning och användning av enkla verktyg - inklusive vattenpumpar, jordbruksredskap och träbearbetningsverktyg - som sannolikt fortfarande kommer att vara användbara när det inte finns någon bensin eller el."

Richard Heinberg