OMSTÄLLNINGEN - VAD KAN GÖRAS?

4. TRANSPORTER

• Här kan cykeln gå mot en renässans, i synnerhet som cyklande samtidigt är folkhälsobefrämjande.

Praktiska cykelkärror kommer kanske att bli något av standard.

Möjligen kan system med elmotorer som avhjälper uppförsbackar bli populära.

De kommuner som inte gjort satsningar på cykelbanor i tid får möjligen anledning av ångra sina försummelser.

• Där vattenvägar finns att tillgå kan transporter på dessa bli alltmer intressanta alternativ.

• Kollektivtrafiken - såväl tåg som buss - kan förväntas få större betydelse.

• I den mån bil kommer till fortsatt användning blir samåkning mer förekommande.

• Flygtrafiken kommer att tyna bort

.