OMSTÄLLNINGEN - VAD KAN GÖRAS?

3. ELEKTRICITET

Sol-el

Snedtak i söderläge kan alltså användas för att ge antingen varmvatten/bidrag till husuppvärmning eller elektricitet.

Grundproblemet med el är att den är svår att lagra. I varje fall tillkommer då en avsevärd extra kostnad genom batterier - samtidigt som kapaciteten ändå blir begränsad.

Utan batterier får man elektricitet vid bara de tider då man har minst behov av el.

Såvida man inte har en el-bil eller en el-cykel, då kan ju sådana manicker laddas dagtid! Motsvarande kan iofs gälla användning av tvättmaskin, men det främsta el-behovet gäller ändå kvällstid.

En lösning skulle kunna vara om sol-el kan matas in på el-nätet, och sedan komma den bidragande konsumenten tillgodo.


Vindkraft

Beträffande vindkraft sker nu uppenbarligen en snabb teknisk utveckling, som frambringar effektiva vindsnurror även för enskilda hus och hushåll.

Se denna länk:

http://www.mywindpowersystem.com/2009/05/the-most-amazing-wind-turbines-designs/

 

Ett sådant exempel är Helix-modellen (ovan):

"En ny typ av vertikalaxlade vindkraftverk (VAWT) från Helix Wind har en lovande konstruktion som kan förändra hur vi tar vara på vind i hemmen. Helix Wind Savonious 2,0 använder en unik rotor som kan fånga vindar från alla riktningar och ge tystare, vänligare småskalig vindkraft för ditt urbana hem.

Helix S322 är kompakt, elegant, sofistikerad och mångsidig. Den ger jämn effekt och har vridmoment över ett brett spektrum av vindhastigheter och svåra fysiska miljöer. Ingen avlänkning eller avstängning, enkel att installera, moduluppbyggd och skalbar. S322 är perfekt utformad för urbana miljöer, lågdrag, utanför-nät-applikationer och för pumpnig av vätskor som pumpar. Turbinen är också behaglig att titta på."

För den enskilde användaren kan egna vindsnurror knappast ge en pålitlig tillgång till elektricitet. Det måste kunna matas in i el-nätet och sedan ge användaren ifråga el tillbaka vid behov. I det stora el-nätet kan vattenmagasinen och vattenkraften fungera som regulator.

Ett system med nettodebitering skulle kunna uppmuntra enskilda hushåll att bidraga med egen el till nätet. Se vidare desssa länkar:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3024018.ece

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3427155.ece

En prissättning på elektricitet bör för övrigt införas, som premierar sparande de tider då efterfrågan är högst.

Varje hushåll måste kontinuerligt kunna avläsa sin förbrukning.