OMSTÄLLNINGEN - VAD KAN GÖRAS?

2. VÄRME

Har man ett snedtak i söderläge kan detta användas för att ge varmvatten eller bidrag till uppvärmning av huset. Detta gäller dock främst den tid på året då behovet är minst.

Husuppvärmning kan ordnas även genom

- bergvärme (på djupet) eller

- jordvärme (slinga just under markytan, gärna fuktig mark utan mycket träd i vägen).

Viss elektricitet krävs dock för att hålla systemet igång.


Bilderna nedan är från norra Cypern, där varje hus förses med varmvatten genom egen sol-anordning på taket.