OMSTÄLLNINGEN - VAD KAN GÖRAS?

1. MAT

 

"En återgång till traditionella brukningsmetoder kommer att bli oundviklig."

Gunnar Lindstedt

 

"Naturen ger oss allt och ändå är vi mycket oförsiktiga med hur vi handskas med naturen. Vår mat produceras storskaligt med hjälp av gifter och konstlade gödselmedel. Detta är bekvämt men samtidigt får vi en kost som inte längre liknar den som vi biologiskt sett är anpassade för. Dessutom bidrar konstgödningen till övergödning i havet och bekämpningsmedlen hotar den biologiska mångfalden och grundvattnet."

Karin Jansson

 

En given förändring är kanske att vi alla blir vegetarianer, eftersom framställning av kött är särskilt energikrävande.

En genomgång av tillgänglig odlingsbar mark måste ske nationellt och regionalt, där åstkilliga golfbanor får komma till mer angelägen nytta.

Det måste också genomföras stora utbildningsinsatser i lantbruk efter ekologiska principer.

Vidare måste de som kan och vill ägna sig åt odling ges tillgång till användbar mark.

En modell kan också vara partnerskap mellan bönder och konsumenter, där ansvaret för och belöningen från jordbruket delas.


För den som själv vill odla egna grönsaker finns två helt utmärkta handböcker, båda skrivna av Lena Israelsson:

Handbok för köksträdgården. Nära 500 sidor, fyrfärg, inbunden, utgiven 2011. Bara 109 kr på AdLibris!

Grönsaksodling. 140 sidor, fyrfärg, inbunden, utgiven 2010. 174 kr på AdLibris.

Dessutom ska jag läsa dessa två häften, skrivna av Karin Jansson och utgivna av FOBO - Förbundet Organisk-Biologisk Odling:

"Odla din egen mat" är i A5-format, 50 sidor, "Fördjupning i organisk-biologisk odling" är i A4-format, 40 sidor

De kostar vardera 50 kr + 30 i porto. Köper man båda blir det summa 130 kr. Beställning genom postgiro 83 44 59 - 0.


Grundläggande ingredienser vid odling är:

- jord

- ljus

- vatten

- luft

- näring.

Det koncept jag nu siktar till att följa blir:

1. Förodla så mycket som möjligt så tidigt som möjligt inomhus, vid fönster med mycket ljus.

2. Utnyttja sedan ytor invid husen, där växter kan få lä och stöd. Använd pallkragar. Täck eventuellt över med plast/glasramar, för att få mer värme. Tag särskilt vara på söderlägen.

3. Fånga konsekvent upp regnvatten.

4. Tillämpa kretsloppsprincipen även för att få fram egen odlingsbar jord. Arbeta således hårt med kompostering, där bl.a. smågrenar, gräsklipp och aska arbetas in.

Förra säsongen hände att jag eldade upp både löv och klippt gräs, då jag inte hade någonstans att göra av det. Nu ska principen vara att ta tillvara på allt: ris, löv, gräs, aska, urin.

Mycket kan arbetas in i kompostlimpor, ovanpå vilka man sedan odlar.

Likaså kan kompostmaterial placeras i botten av pallkragar.

Min avsikt är också att arbeta konsekvent med ytkompostering, täckodling, där jag använder det nyklippta gräset.

Karin Jansson: "Detta ger näring men ökar också mullhalten och skapar på sikt en levande och lucker jord. Dessutom håller täckningen ogräset borta och minskar avdunstningen av vatten."

Höns kan komplettera det ekologiska kretsloppet genom att köksavfall kommer till användning.

Hönsskit kan sedan blandas med vatten och "vässa" jorden kväve.

Detsamma gäller urin, blandat med cirka 8 delar vatten.

"... har Fobo byggt upp en grundfilosofi när det gäller odling som bygger på fem principer:

• Skonsam jordbearbetning

• Marktäckning

• Gröngödsling och stenmjöl

• Växelbruk

• Biologisk bekämpning

Ur "Fördjupning i organisk-biologisk odling"