BOKRECENSION

 

Ställ om Sverige!

Så lyder namnet på en A4-skrift, nedtankningsbar här som pdf-fil .

Undertiteln lyder "Inspiration och handledning för omställningsgrupper". Den är skriven av ett antal personer och utgiven av "Hela Sverige ska leva".

I sitt förord skriver Karl-Erik Nilssons och Inez Abrahamzon:

"Vår ambition är att den här skriften ska stötta den nya folkrörelsen, där du och jag är en viktig del. Politikens roll blir att möta upp med beslut och lagar som stärker att utvecklingen går åt rätt håll - det långsiktigt hållbara."

En ny folkrörelse är vad som nu måste till för att:

- minska samhällets sårbarhet

- få bättre balans mellan tillgång på och användning av energi

- skapa mer av lokal produktion för lokala behov

- övergå till kretsloppsjordbruk

- återupprätta en fungerande demokrati.


Just för att det här ska kunna utvecklas till en folkrörelse måste den bli inkluderande, dvs fokusera på rörelsens centrala uppgift. Det betyder att

a) alla är välkomna att deltaga i arbetet, oavsett politiska åsikter i olika sidofrågor, oavsett etnicitet, födelseort, osv.

b) sidofrågor ska hållas utanför verksamheten.

Detta skriver jag på förekommen anledning.

Som helhet är skriften "Ställ om Sverige!" mycket bra, men låt mig först konstatera vad som på sidan 61 fick mig att reagera.

Under rubriken "Tema: Mångfald. Hur kan vi integrera mera?" talar man om att se mångfald som en resurs och ställer detta mot "enfald". Det är ju ett ofta använt propagandagrepp från pk-kretsar, där man på ett demagogiskt sätt rider på ordets negativa laddning.

Det är inte enfaldigt att se problem till följd av den förda invandringspolitiken - om något är enfaldigt så är det att blunda för verkligheten!

Visst är många invandrare resurser men så är verkligen inte alltid fallet. Där finns ingen automatik. Det är skillnad på invandrare och invandrare. Enfaldigt och korkat blir att generalisera och skönmåla.

Vi måste naturligtvis utgå från dagens verklighet och försöka göra det bästa möjliga av situationen. Se de problem som finns och agera rationellt för att så långt möjligt lösa dem. Inte ducka för det obehagliga - ta sig ur stadiet av förnekelse. Gilla läget!

En sak till: på sidan 29 skriver man "För att klara den omställning som vi står inför måste vi arbeta för en ökad jämställdhet i vårt samhälle." Detta kan stämma eller inte stämma i - helt beroende på vad man lägger in i begreppet "jämställdhet"! Menar man lika möjligheter för män och kvinnor, nej till diskriminering, då är jag med.


BOKEN LEVER I ÖVRIGT upp till sin ambition, tycker jag. Den förmedlar viktig kunskap och inspiration i det livsviktiga omställningsarbete som nu skulle behöva komma igång snabbt över hela vårt land.

Låt mig förmedla ett antal citat ur "Ställ om Sverige!":

"En vision är inte bara en tanke, det är kanske ännu mera känsla och innehåller en stor portion längtan. Det är därför visionen är så kraftfull."

"Vårt nuvarande ekonomiska system fungerar bara så länge det växer. Det är en allvarlig brist eftersom vi inte kan ha en permanent tillväxt i ett slutet system som jorden."

"Ständig ekonomisk tillväxt på ett begränsat klot är inte bara en ekologisk omöjlighet. Ekonomisk rikedom över en viss nivå framstår inte ens som önskvärd mänskligt och socialt."

"Nuvarande kris har en existentiell dimension och väcker frågor om vad det innebär att vara människa."

"För de lokala omställningsgrupperna som nu bildas i många länder handlar det om att skapa en bred medvetenhet om vår situation och gemensamt ta fram en vision för den egna byn, bygden, staden... En vision som handlar om en tillvaro med social samvaro, ökad samverkan, närproducerade livsmedel, förändrade transportmönster och en radikalt minskad energikonsumtion utan innehåll av fossila bränslen."

"Det finns de som menar att en människa inte kan 'ta in' ett problem som hon inte känner att hon själv kan göra något åt. Därför kan det vara bra ... att på ett tidigt stadium ha förslag på någonting som man kan göra som går i rätt riktning. För många människor börjar ökad medvetenhet faktiskt med att göra. Välj gärna något ni kan göra tillsammans i bygden, eftersom ökat lokalt samarbete är en viktig del av omställningen."

"För att skapa ett starkt och fossilfritt lokalsamhälle behöver vi komma över vanliga trösklar mot engagemang, som känslan av maktlöshet, isolering och att hållbarhetsfrågan är för stor att greppa."

"Omställningen är knappast möjlig om inte många i ett lokalsamhälle är engagerade. Därför behövs lång tid av möten, kontaktskapande och medvetandegörande innan tiden är mogen för en officiell lansering."

"Totnes utropade sig till Englands första Transition Town i september 2006... tog arbetsgrupper form inom områden som boende och byggande, ekonomi och försörjning, energi, mat, hälsa, själ och hjärta, förändringens psykologi samt transporter.... En rad projekt... mat- och hälsoträdgård på gångavstånd från Totnes, matchning av oanvänd trädgårdsmark med odlare utan jord... kollektiva inköp av solpaneler... Ett av de mer uppmärksammade projekten är den lokala valutan, Totnespundet."

"Om visionen handlar om ökad lokal försörjning kanske vi behöver skaffa en överblick över hur resurser flödar ut och in ur lokalsamhället idag."

"Ekonomin i de flesta lokalsamhällen är som en trasig hink. Istället för att hälla i mer vatten borde vi täta läckorna. En Bygdebalans visar på potentialen för att få pengarna att rotera flera varv i lokalsamhället istället för att flöda ut från det."

"Att återta förlorad kunskap stärker lokalsamhället och dess förmåga att hitta praktiska lösningar. Vad kan/kunde dina mor- och farföräldrar som du inte kan? Ett sätt att både använda mindre energi och stärka gemenskapen i bygden är att tillsammans med äldre lära sig att reparera och underhålla kläder, cyklar och bostäder, liksom att odla utan konstgödsel och jordfräs. Laga och konservera mer är en annan konst."

"Ett resilient lokalsamhälle klarar att stå emot tuffa förändringar och snabbt komma på fötter igen, som en tallskog efter brand. Hur många ben står lokalsamhället på för sin försörjning?... Ett resilient lokalsamhälle har många olika näringar... Är lokalsamhället t.ex självförsörjande på mat?"


"Hållbar utveckling handlar enkelt uttryckt om att tillgodose människors grundläggande behov utan att förstöra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."

"Kom ihåg att denna rörelse är för någonting och inte emot."

Det är nu som vi fortfarande har ett fönster av handlingsutrymme öppet - innan oljepriserna hunnit stiga kraftigt och innan samhällets ekonomi gått i baklås.

"... ju längre vi väntar med den nödvändiga omställningen av samhället, desto dyrare blir det och desto färre valmöjligheter har vi."

Jan Milld

februari 2012