BOKRECENSION

 

"Oljegeologen och fysikern M. King Hubbert upptäckte och berättade för oss om denna matematiska säkerhet 1949. Användande sin forskning och beräkningar såg han att oljefynd i USA hade varit som störst under 1930-talet. Baserat på tre decennier av data, räknade han ut att den inhemska amerikanska oljeproduktionen skulle nå en kulmen 1970. Han blev förlöjligad och hånad av det vetenskapliga samfundet. Man skrattade åt honom.

Men han hade helt rätt. Sedan 1970 har USA:s oljeproduktion varit i stadig och oåterkallelig nedgång. USA var oljeexportör tills för ungefär trettio år sedan. Idag importerar USA cirka 70 %...""Populärpsykologi har gjort oss alla bekanta med Elizabeth Kübler-Ross' fem stadier av sorg.. Människan kommer verkligen att sörja förlusten av billig energi och det liv den medförde. Dessa stadier är:.. Förnekande, Ilska, förhandlingar, depression och acceptans.

Ross säger att acceptansen betydde: 'Jag är redo för vad som kommer härnäst'. Äkta ledarskap för USA och världen måste fungera från stadiet av acceptans. Det kan inte och får inte anpassa sin inställning efter dem som är i förnekelse, som är arga eller försöker pruta, eller är deprimerade."


"Sanningen är att det inte finns någon alternativ energi, eller kombination av alternativa energikällor, som kommer att   tillåta en fortsättning av nuvarande konsumtion och livsstil - än mindre möjliggöra ökade tillväxt vi sitter fast i med nuvarande ekonomiska paradigm."


"Hela det ekonomiska paradigmet förutsätter att behov av mer olja varje år. Imperativet har alltid varit att förmå människor att spendera och konsumera i stället för att bry sig om verkligheten."


"... Stället för att ta itu med dessa viktiga frågor ... ens för tio år sedan .., har USA och stora delar av världen, som följt USA:s exempel, förhalat och förnekat."


"Vår kris är nu. Politiska ledare kan inte äventyra framtiden för detta land pga önsketänkande om vad som skulle kunna vara möjligt. Om bara. Om bara."

 

"Confronting Collapse" av Michael C. Ruppert

"Confronting Collapse" av Michael C Ruppert är utgiven år 2009, omfattar drygt 20 sidor och är på engelska. Den finns på AdLibris, där den kostar bara 107 kr.

Ruppert har tidigare skrivit "Crossing the Rubicon" och väjer inte för känsliga ämnen. Han skriver också på ett ofta polemiskt sätt, vilket gör honom tydlig. "Confronting Collapse" var en bok, lätt att ta sig igenom.

Många tänkvärda citat blir det!

"... en stor kris konfronterar den mänskliga rasen ... Det kommer att vara större än Andra världskriget, större än Amerikanska inbördeskriget, och mycket mer förödande för amerikanska liv än den stora depressionen på 1930-talet."

"Tvärtemot en allmän fantasiföreställning, så finns det inte mycket olja kvar att upptäcka, och mycket av vad som återstår är av sämre kvalitet och dyrare att raffinera ..."

"Den första regeln i oljeproduktionen är att det måste finnas olja i marken innan den kan utvinnas. Borrande av hål producerar inte olja."

"... borrande av ett hål, som kan vara mycket dyrt, garanterar inte att det kommer att finnas olja där."

"... Ingen som talade om efterfrågan i Kina och Indien. 'Recession' 2008 tycks bero också på denna. Det är en global ekonomisk härdsmälta. Ingen nation går opåverkad. Ingenting kan växa för evigt."

"... Det finns ingen kombination av alternativ energi någonstans - nu eller i framtiden - som kommer att upprätthålla den struktur som byggts på olja och fossila bränslen."

"Kom ihåg att det tar trettio år för att ändra en infrastruktur för energi och miljarder dollar."


"Energi och pengar är oupplösligt förbundna på ett mycket djupgående sätt ..."

"Ekonomisk verksamhet är inte möjligt utan energi, oavsett om det är slavarbete, hästkrafter, eller olja."

"Peak Oil innebär att när en gång toppen av produktionsbellkurvan är nådd kan planeten inte, oavsett hur mycket pengar, teknik, böner eller marknadsföringsknep som tillämpas, inte ge mer olja under något följande år - bara mindre. Och ännu mindre året därpå"

"Idag finns det i genomsnitt tio kalorier av kolväteenergi i varje kalori mat som konsumeras i den industriella världen."

"Det är inte möjligt att använda enorma resurser för att lösa en resursbrist."

"Elbilar låter trevligt, men el är inte en energikälla. Det måste genereras ur energi."

"Det är kollapsen av Mexikos oljeintäkter, inte narkotikakrig, som har gjort landet till en stat som misslyckas."

"Så vad av nya olja som ska komma mellan 2009 och 2014 är redan ett ganska väl känd kvantitet ... vad det betyder är att stora pristoppar ligger och väntar med att bakhåll mot en kraftigt försvagad global ekonomi."


"Om det är något som måste förstås vad gäller energi så är det dess förhållande till mat."

"President Bush har satt som mål att ersätta 15 procent av den inhemska bensinanvändningen med biobränsle (etanol och biodiesel) under 10 år ... att nå det målet skulle kräva hela den nuvarande amerikanska majsskörden, .."

"Historiskt har USA och Kanada varit kända som världens kornbod."

"Varför är förstör vi förmågan till livsmedelsproduktion i en tid när hela livsmedelskedjan måste byggas om från grunden?"

"Gröna revolutionen åstadkoms genom fossila bränslen i form av gödningsmedel (naturgas), bekämpningsmedel (olja) och konstbevattning."

"Den nuvarande amerikanska dagliga kosten skulle kräva nästan tre veckor av muskelarbete per capita för att framställa."

"Det tar 500 år att byta ut tre centimeter av matjord."

"Produktionen av 1/2 kilo majs kräver 700 liter vatten."

"... Lager av viktiga mineraler som fosfor och kalium, är på väg att snabbt ta slut."

"För att uppnå en hållbar ekonomi och avvärja en katastrof måste USA minska sin befolkning med minst en tredjedel."

"... Världens befolkning kommer att behöva minskas från nuvarande 6,3 miljarder människor till 2 miljarder"

"Omvandling av vatten till vätgas görs genom elektrolys,... det tar 1,3 miljarder kWh el för att producera motsvarande 1 miljard kWh vätgas ... med denna metod , vätgas är en netto-energiförlorare ..."

"Bilreklam har föreburit att vätgasbilar kommer att vara här närsomhelst. Det finstilta erkänner att de inte kommer att vara ett lönsamt alternativ för kanske trettio år, efter att vissa 'tekniska problem' har blivit lösta (det vill säga att thermodynamikens lag på något sätt har upphävts).

"Tjänster kommer att skäras ned. Byråkratier som kanske inte behövs längre kommer att bli kvar, medan några som kan vara desperat behövda inte kommer att existera."


"När King Hubbert vittnade förre kongressen 1974, var den mänskliga befolkningen cirka fyra miljarder kronor ..

Låt oss gå tillbaka och titta på några av de saker Hubbert sa inför Kongressen för 35 år sedan:

"Jag var i New York under 30-talet. ...det var en mycket lärorik upplevelse. Vi stängde av landet av monetära skäl. Vi hade arbetskraft och rikligt med råvaror. Ändå stängde vi av landet.

Vi gör detsamma nu, men med ett annat materiellt perspektiv. Vi är inte i det läge vi var 1929-30 inför framtiden. Då var det fysiska systemet redo att rulla. Den här gången är det inte så. Vi är i kris i utvecklingen av det mänskliga samhället. Det är unikt för både mänsklig och geologisk historia. Det har aldrig hänt förr och det kan omöjligen hända igen. Man kan bara använda olja en gång.

Snart kommer all olja att ha eldats upp och metaller som brutits kommer att vara skingrade. Det är helt uppenbart ett katastrofscenario, men vi har tekniken. Allt vi behöver göra är att helt och hållet se över vår kultur och hitta ett alternativ till pengar.

Vi startar inte från noll. Vi har en enorm befintlig teknisk kunskap. Det är bara en fråga om att sätta ihop allt. Vi har fortfarande stor flexibilitet men vårt handlingsutrymme kommer att minska med tiden.

En icke-katastrof-lösning är omöjlig om inte samhället görs stabilt. Detta innebär att överge två axiom i vår egen kultur, (nuvarande) arbetsmoralen och tanken att tillväxten är det normala tillståndet i livet. Vårt fönster av möjligheter håller långsamt på att stängas...""... Det är absolut nödvändigt att övergången till ett helt nytt penningsystem börjar medan vi fortfarande har en fungerande infrastruktur."

"Av alla varor som är så viktiga i dessa kristider, kan förtroende mellan folket och regeringen och bland folket själva var en av de mest värdefulla varor av alla. Om USA framgångsrikt ska kunna hantera krisen, då måste den amerikanska förmågan att komma samman i farans stund vårdas i varje sammanhang. "

"Franklin Delano Roosevelt sade att det enda vi har att frukta är fruktan själv. Vi måste också frukta ogenomtänkta, falska förhoppningar och planer som avleder oss i självbelåtenhet Istället för att möta krisen som föreligger."

"Varför försvarar människor högröstat en föreställning om en problemfri energiframtid, baseret på löften om silver kulor som accepteras utan det minsta av kritiska bedömning eller skepsis? När energiinformationsbubblan spricker och sanningen slutligen blir känd, då kan det vara för sent för hela vår art att göra någonting åt det."

"... vi borde kasta alla arkaiska politiska konstruktioner, modeord, ortodoxier och ideologier ut genom fönstret och börja om på nytt på ett tomt papper. Vi har gått in i en ny mänsklig paradigm."

"Vem blir vald genom att komma med dåliga nyheter?"

Jan Milld

augusti 2011