OMSTÄLLNINGEN

9. GODA CIRKLAR

När du väl skridit till handling och själv gjort något konkret så kan detta generera eller komma att ingå i ett antal goda cirklar:

• Först kan du inspirera dig själv: det du just gjorde var ju inte så svårt, se där mersmak!

• Du kan inspirera andra att göra detsamma.

• Andra, som gjort något liknande, kan ge dig inspiration eller lärdomar.

• Ur detta kan kanske så småningom utvecklas något gemensamt projekt, i litet större skala. Det kan handla om kunnande, det kan kanske handla om någon form av gemensam utrustning.

"Låt oss tänka oss bilden av ringar på vattnet som gradvis utvidgas - från lokalsamhällen till regioner och så småningom till en globalt omspännande rörelse för hållbar utveckling."

"Det ligger någonting befriande i känslan av ett engagemang som strävar i en annan riktning. Att genom sin personliga livshållning känna att man gör skillnad... visa att en annan utveckling är möjlig än den som utstakas av media, politiker och näringsliv..."

Björn Forsberg