OMSTÄLLNINGEN

8. VAR KAN VI BÖRJA?

Just så lyder den rätta frågan!

Eller: "Var kan jag börja?"

Det viktigaste är inte var man börjar - det viktigaste är att man börjar.

Att man gör någonting, om än aldrig så litet eller udda!

Bara för att bryta den psykologiska vallen. Man har då tagit ett första praktiskt steg, har gått från ord till handling. Därmed handlar det inte längre enbart om att tycka och teoretisera.

Har man väl tagit detta första steg, då kan mycket sedan kännas lättare. Sedan kan det rulla vidare med viss automatik.

Personligen har jag skaffat blomkrukor, jord och fröer till köksväxter samt planterat dessa efter ett schema. Nu väntar jag bara på de underverk som vårsolen och rätt fukthalt ska göra med dessa, där de står innanför olika fönster.

 

"...när vi bestämmer oss för att förändra något behöver vi inte hoppas - vi gör det som behöver göras, av det vi kan göra."

"... det är själva planerandet som sätter fart på kreativiteten och gör oss förberedda på olika scenarier."

"...95 procent av beredskapen handlar om mental förberedelse. Saknar man sådan kan man lätt drabbas av handlingsförlamning eller aggressivitet."

"Mental förberedelse handlar dessutom om att försöka överbrygga gapet mellan kunskap och handling."

David Jonstad