OMSTÄLLNINGEN

6. RESURSER OCH BEHOV

Ekonomi har gjorts till något komplicerat, där vissa personer och grupper axlar rollen som "experter".

Ersättningarna till dessa individer är generöst tilltagna, men vad får vi för detta?

All expertis till trots är världsekonomin mycket skakig! Och klassklyftorna har ökat dramatiskt. Ekonomerna värnar inte breda befolkningsgruppers intressen.

I grunden är ekonomi mycket enkelt!

Där finns tre huvudmoment:

1. Åstadkomma ett möte mellan a) behov b) resurser.

2. Få resurser att växa.

3. Hushålla, fördela och prioritera bland olika behov.

1.

• Vad vi behöver för att kunna överleva är först av allt vatten och mat.

• Därutöver behöver vi en bostad och kläder som kan stänga kyla och regn ute.

• Vidare behöver vi elektricitet för diverse ändamål.

• Och vi behöver kunna förflytta oss.

Den första ekonomifrågan blir då hur dessa behov kan tillgodoses: 

Var finns de nödvändiga resurserna?

I Sverige har vi resurser som malm, skog och vattenkraft samt en uppbyggd infrastruktur. Den främsta resursen är dock människorna i landet, människor som:

- har kunnande, hälsa och arbetsförmåga

- har arbetsmoral och förmåga att samverka.

2.

Mänskliga resurser kan utvecklas genom

- utbildningar och praktik, som utvecklar färdigheter

- dito, som utvecklar arbetsmoral och samverkansförmåga.

- ökad folkhälsa, fysiskt och psykiskt.

3.

I slutänden handlar det om att kunna "rätta mun efter massäcken". Alla kan inte få allt.

Prioriteringar bland behoven sker i praktiken efter två kriterier:

- vederbörandes egna insatser i produktionen

- uppenbara behov, så att även sjuka och svaga värnas.

"Över längre tidsperioder, kommer våra mest värdefulla personliga tillgångar att vara fungerande lokalsamhällen bestående av människor som trots sina olikheter, är villiga och kan arbeta tillsammans för att lösa problem och maximera möjligheter.

Underhållet av den sociala sammanhållningen måste vara vår enskilt högsta prioritet i en framtid av växande ekonomiska och miljömässiga utmaningar. "

Richard Heinberg