OMSTÄLLNINGEN

5. NYA MÖJLIGHETER

Den radikala omställning vi nu står inför innebär inte bara ansträngningar och prövningar - det erbjuder samtidigt nya möjligheter! Mycket kan bli bättre än idag! Våra liv kan få en ny kvalité!

Sanningen är ju att den materiella välfärden inte bara haft fördelar. Den har medfört många och höga kostnader i form av hets och tidspress, okontakt med oss själva och varandra, distans till barn, djur och natur.

Vi har fått ett antal välfärdssjukdomar som fetma och hjärt/kärlsjukdomar, vi har fått skilsmässor och självmord. Otaliga undersökningar har kunnat bekräfta att nutidsmänniskan inte blivit lyckligare.

På mer än ett sätt har vi tappat kontrollen över våra liv.

Vår demokrati har gått i baklås.


Karaktären av den förestående omställningen blir ju lokalisering - mindre avstånd och mer närhet. Därmed ökar förutsättningarna för en reell demokrati, där berörda människor direkt och tillsammans kan besluta kring sina gemensamma angelägenheter.

Vi kommer att kunna påverka våra liv på ett helt annat sätt än idag. Detta kan ge en ny känsla av tillfredsställelse.

I takt med att vi känner oss kunna påverka kan också ett ökat engagemang växa fram naturligt, och få genomslag även på högre samhällsnivåer.

Samtidigt kan vi återfå mycket att det som fanns i det gamla bondesamhället, men som gått förlorat: kontakter över generationsgränser, närhet till djur och natur, ett lugnare tempo, utan någon klar gräns mellan arbete och fritid.

Med närproducerad mat blir det mindre av gifter och tillsatser, vi får en hälsosammare kost.

I vårt dagliga liv kan vi få regelbunden motion och frisk luft.

Omställningen kan alltså vara löftesrik, något som inte bara är skrämmande!

 

"Tillväxt garanterar uppenbarligen inte ökat välstånd, inte ens vad gäller grundläggande komponenter som förväntad livslängd."

Avner Offer, ekonomihistoriker

 

"Snart sagt alla sociala välfärdsindikatorer utvecklades negativt under åren av irländsk rekordtillväxt. Alkoholmissbruket steg kraftigt, så även självmord, depressioner och stressrelaterade sjukdomar. Välfärdssjukdomar som diabetes ökade till epidemiska nivåer."

Björn Forsberg

 

"... Industrialisering ... vi har betalat ett enormt pris för dessa förmåner - ett pris som inkluderar avstånd till naturen, förlust av gemenskap och tradition, och accepterandet av anonymitet och förlust av självständighet som följer av massamhället."

"Slutet av tillväxt betyder inte nödvändigtvis att vi har nått slutet av kvalitativa förbättringar i mänskligt liv."

"På ena eller andra sättet kommer en återgång till landsbygden vara den dominerande sociala trenden under 2000-talet."

Richard Heinberg

 

"Det moderna jordbruket har inte lyckats få fram mat som håller oss friska. Trots att vi har ett så stort utbud i butikerna idag är grundstommen i kosten i huvudsak mjöl, socker, mjölk, kött och matfett. Till detta lägger vi några få grönsaker och frukter.

Dagens kost är, jämfört med stenåldersmänniskans, enformig och dessutom inte i samklang med vår biologi. Vår kropp är inte anpassad till de stora mängder snabba kolhydrater vi äter i form av bröd, kakor, snacks, med mera och vi mår inte heller bra av den stora mängden mjölkprodukter, konstgjorda fetter och kemiska tillsatser.

Resultatet  blir en sjuklig och överviktig befolkning som behöver simulantia och kemiska mediciner för att orka med vardagen."

"Kemiska bekämpningsmedel dödar inte bara skadeinsekter. De tar också kål på den biologiska mångfalden, förgiftar grundvattnet och lämnar kvar giftrester i det vi äter."

Karin Jansson