OMSTÄLLNINGEN

4. NY PARADIGM

Ett paradigmskifte kommer att inträffa, som påverkar all planering framåt i tiden - på såväl individnivå som samhällsnivå.

Hittills gällande paradigm har utgått ifrån att ekonomin hela tiden måste växa, att mer produkter måste produceras, att allt måste gå allt snabbare, att mänskligt arbete och tid är bristvaror medan råvaror och energi finns i överflöd.

• Fortsättningsvis kommer utvinning av olja eller andra ändliga råvaror inte att ses som "produktion" - produktionen skedde ju i huvudsak för miljontals år sedan, utan mänsklig medverkan.

• "Rationaliseringar" som gör fler människor arbetslösa, som får fler att må sämre och som försämrar samhällsservice kommer inte längre att ses som en vinst för samhället.

Det nya paradigmet blir att det gäller att hushålla med energiresurser och andra råvaror, att vi måste hålla oss inom naturens kretslopp, att mänskligt arbete och tid finns i stora mängder, att människan är en viktig resurs - att ta tillvara och att utveckla.

Ett avskräckande exempel är förslaget i valrörelsen 2010 från de "rödgröna", om "snabbtåg", att konkurrera med flyget.

I framtiden finns knappast något flyg att konkurrera med. Det kommer överhuvudtaget inte att handla om att "konkurrera". Istället gäller det att bygga en stabil och pålitlig infrastruktur av järnvägar, som till lägsta energikostnad och med effektivast möjliga utnyttjande kan fylla sin funktion av att binda ihop olika landsdelar.

Tunga transporter på vägnätet kommer sannolikt att krympa till det absolut nödvändigaste.

Både personresor och godstransporter via vattenvägar kan få en renässans. Det tar längre tid, men kan komma att ses som naturligt.

"På tåget var det fullt... Varför optimeras transporterna så hårt att passagerarna inte ens fick en sittplats? SJ eller något privatbolag som tagit över ville antagligen 'effektivisera', hela samhället drogs in i denna rationaliseringsiver; ändra om, minska personal, spara in, byta ut mot 'ny teknik'...

Det var egentligen förbluffande hur allt i samhället likriktades efter dessa föresatser: effektivitet betydde ständigt färre anställda men ständigt högre konsumtion av energi. Ingen räknade förbrukningen av den energi som en gång skulle ta slut, alla fick istället högsta betyg för att ta bort mantimmar och muskelkraft, trots att det egentligen är detta det finns gott om."

"...vad händer när en flygbiljett mellan Europa och USA blir tio gånger dyrare? Hur många av dagens enorma flygplatsinvesteringar kommer då att visa sig lönsamma. Vilken nytta har man då av den senaste LAN-tekniken som medger trådlös uppkoppling i vänthallen?"

Gunnar Lindstedt