OMSTÄLLNINGEN

3. DJUPGÅENDE OMSTÄLLNING

 

"Alltjämt ser vi på miljöhandlingar som tilläggshandlingar, ett slags punktinsatser som invaggar oss i föreställningen att samhället faktiskt tar miljöutmaningarna på allvar."

Björn Forsberg

Den omställning som kommer att krävas måste gå på djupet. Det kommer inte att räcka med att titta närmare på förpackningarna och att välja miljömärkta produkter.

Energianvändningen måste minska så radikalt, att det påverkar hela vårt sätt att leva. Vi ges därvid inget val - priserna kommer att öka så drastiskt att en omställning tvingas fram.

Vi kommer därigenom inte längre att kunna göra flygresor till andra kontinenter, vi kommer överhuvudtaget inte att kunna resa som vi vant oss vid.

Inte heller kommer varor att kunna transporteras långa sträckor, möjligen bortsett från sjötransporter.

Många kommer att bli nödsakade att sänka sin boendestandard, för att nedbringa uppvärmningskostnaderna.

Kanske blir det också mer av kollektivt boende, för att kunna dela olika kostnader med andra.

Våra liv kommer att bli mer lokala.

 

"Utan billigt transportbränsle, börjar nyttan av globaliseringen att försvinna, ... knapp och dyr olja undergräver också projektet att industrialisera jordbruket och gör byggande av motorvägar meningslöst."

"... För att uppnå en övergång från icke-förnybar till förnybar energi, kommer decennier att krävas - och vi har inte decennier innan topparna i utvinningen av olja och naturgas sker .... alltså måste övergången nödvändigtvis bli heltäckande: den kommer att medföra en nästan fullständig ombyggnad av industriella samhällen.

Resultatet - ett energibevarande samhälle som är mindre rörligt, mer lokalt och mer materiellt blygsamt - kan medföra högst önskvärda livsstilsfördelar för våra efterkommande. Men det är vilseledande att tro att vi kan uppnå det resultatet lätt eller smärtfritt."

Richard Heinberg