OMSTÄLLNINGEN

2. HÅLLBARHETSVISION

I visionen av ett alternativ, av ett annat och bättre samhälle, blir "hållbarhet" ett nyckelord.

Det betyder ett samhälle som kan fortsätta att fungera långsiktigt, genom att hålla sig inom naturens ramar och naturens kretslopp.

I ett sådant samhälle lever människorna på ett sådant sätt, att de får en värld att lämna över till sina barn och barnbarn. Kommande generationer ges samma förutsättningar och möjligheter som tidigare generationer.

"Hållbar utveckling handlar enkelt uttryckt om att tillgodose människors grundläggande behov utan att förstöra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."

Ställ om Sverige!


Ett annat nyckelord blir "resilience" och "resilient", i översättning ungefär mångsidig, icke-sårbar, stryktålig, elastisk, anpassningsbar.

Alla ägg hamnar s.a.s. inte i samma korg. Om något led i försörjningen av vatten, värme eller annat fallerar, då ska finnas andra led som kan "hålla ställningarna".

David Jonstad åskådliggör genom att jämföra pingisbollar, som lätt går sönder, med tennisbollar, som ger efter, för att snart återta sin form.


"Pingisbollen har låg resiliens medan tennisbollens resiliens är hög."

"... det resilienta samhället också har en förmåga till självorganisering och en kapacitet att lära nytt, att förändra sig och att anpassa sig."

"... definitionen av resiliens är ett system som har förmågan att absorbera störningar och omorganisera sig för att behålla sin grundläggande funktion, struktur och identitet."

"Att bli mer resilient innebär helt enkelt en större förmåga att hjälpa andra. Och när delarna i systemet bättre klarar sig på egen hand växer också resiliensen i det övergripande systemet."

"...ett uthålligt samhälle är ett som kan fortsätta över generationer. Ett som är förutseende nog, flexibelt nog och klokt nog att undergräva varken sina fysiska eller social stödsystem."

"Ett uthålligt samhälle är ett som 'tillgodoser nutidens behov utan att skada möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda'."

"Ett uthålligt samhälle skulle vara intresserat av kvalitativ utveckling, inte fysisk expansion. Det skulle använda materiell tillväxt som ett genomtänkt verktyg, inte ett permanent mandat. Varken för eller emot tillväxt."

"... varje uthålligt samhälle måste tillhandahålla tillräcklighet och säkerhet åt alla."

"Det finns ingen anledning att ett uthålligt samhälle skulle behöva vara tekniskt eller kulturellt primitivt."

"Ett uthålligt samhälle skulle behöva regler, lagar, standarder, gränser, sociala överenskommelser och social återhållsamhet naturligtvis, som varje mänsklig kultur gör."

"... Kulturell variation, autonomi, frihet och självbestämmande kunde bli större, inte mindre, i en sådan värld.... Det finns ingen anledning att ett uthålligt samhälle skulle vara odemokratiskt eller tråkigt eller utan utmaningar."

"Behovet av att ta industrisamhället till sitt nästa utvecklingsstadium är ingen katastrof - det är en fantastisk möjlighet. Hur denna möjlighet ska tas tillvara, hur vi ska frambringa en värld som inte bara är uthållig, funktionell och jämlik/rättvis utan också djupt önskvärd är en fråga om ledarskap och etik och vision och mod, egenskaper inte för datamodeller utan för mänskliga hjärtan och själar."

Donella Meadows